UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2281 2017-05-26 12:03:58 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Część I:  Dostawa narzędzi do pompowni i warsztatu Część II:  Dostawa sprzętu do pompowni i warsztatu Część III:  Dostawa materiałów do pompowni i warsztatu Część IV:  Dostawa wyposażenia do pompowni… Szczegóły
2282 2017-05-26 10:59:10 KWK C/17/17 - „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” ...  „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania - Zabudowa rurociągu Dn 350 w szybie „Staszic”,… Szczegóły
2283 2017-05-26 10:10:37 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 - „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja… Szczegóły
2284 2017-05-26 09:59:58 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych „Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych wraz z przyrządem do kontroli aparatów” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
2285 2017-05-26 09:08:29 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
2286 2017-05-26 08:57:25 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Część I         „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Część II        Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz.… Szczegóły
2287 2017-05-26 08:53:05 CZOK/27/17 "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń." Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… Szczegóły
2288 2017-05-26 08:30:20 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" Szczegóły
2289 2017-05-26 08:02:04 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych ..." „Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: Część I    – Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych wraz z urządzeniami  do kontroli kalibracji i archiwizacji kontroli pomiarów z archiwizacją pomiarów, Część II -   Dostawa przyrządów… Szczegóły
2290 2017-05-26 08:00:43 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 - "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego" „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły