UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
221 2019-01-14 09:25:20 ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego ...   Roboty budowlane związane z: przebudową chodnika podosadnikowego na poziomie 774 m, wzmocnieniem skrzyżowań i wlotów z osadnikami, chodnikiem wodnym, chodnikiem przelewowym, oraz chodnikiem łączącym chodnik podosadnikowy z chodnikami wodnymi… Szczegóły
222 2019-01-14 08:47:59 SRK/NZ/KWK - 2265–19/18/19 - Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek… Szczegóły
223 2019-01-14 06:07:10 Dostawa rur tkaninowo - gumowych RTG DN150x4000 3,3MPa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
224 2019-01-11 12:28:58 SRK/NZ/KWK K -2265-50/18/19 „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
225 2019-01-11 11:12:56 SRK/NZ/KWK K–2265–54/18/19 „Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
226 2019-01-11 09:39:20 R-B-0001/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących oraz pogotowia awaryjnego w tym: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: sprężarek, Część III: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
227 2019-01-11 09:38:13 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II" Link do elektronicznego formularza ofertowego. Szczegóły
228 2019-01-11 06:55:31 311900001 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie Oddziału KWK "Rydułtowy I" w 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym.  Zawarcie umowy dotyczącej w/w usługi jest konieczna celem zapewnienia ciągłości przeprowadzania kontroli, przestrzegania przepisów i instrukcji… Szczegóły
229 2019-01-10 11:10:24 Wykonanie pieczątek automatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” na 2019 rok link do elektronicznego formularza Szczegóły
230 2019-01-10 09:57:35 KWK C/28/18/19: "Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu - Miechowicach". znak sprawy: KWK C/28/18/19 nazwa postępowania: "Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu - Miechowicach". Nr ogłoszenia: 2019/S007… Szczegóły