Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
221 2018-11-16 13:07:40 BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć… Szczegóły
222 2018-11-16 12:49:54 SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych...  „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w roku 2019” UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
223 2018-11-16 09:53:32 KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące… Szczegóły
224 2018-11-15 12:00:28 PRZZ/0736 - Dostawa zegarka jubilackiego Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
225 2018-11-15 11:36:04 SRK/NZ/BZ-2265-32/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku Przedmiot zamówienia: Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku Część I-   Bieżąca obsługa prawna Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., za wyjątkiem części: II; III;… Szczegóły
226 2018-11-15 11:30:50 PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. UWAGA ! Ofertę składa się… Szczegóły
227 2018-11-15 10:49:35 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: - transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II” i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, - zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” w Katowicach. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
228 2018-11-15 09:10:48 BZ/06/18 "Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową" znak sprawy: BZ/06/18 "Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową" Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem… Szczegóły
229 2018-11-15 08:51:47 Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/c3591724-4a1f-4165-b5dc-f57e24d260dc     Szczegóły
230 2018-11-14 14:20:51 SRK/NZ/AZM-2265-12/18 „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu”   Wadium: 5 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły