UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2291 2017-05-26 09:59:58 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych „Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych wraz z przyrządem do kontroli aparatów” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
2292 2017-05-26 09:08:29 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
2293 2017-05-26 08:57:25 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Część I         „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Część II        Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz.… Szczegóły
2294 2017-05-26 08:53:05 CZOK/27/17 "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń." Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… Szczegóły
2295 2017-05-26 08:30:20 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" Szczegóły
2296 2017-05-26 08:02:04 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych ..." „Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: Część I    – Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych wraz z urządzeniami  do kontroli kalibracji i archiwizacji kontroli pomiarów z archiwizacją pomiarów, Część II -   Dostawa przyrządów… Szczegóły
2297 2017-05-26 08:00:43 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 - "Świadczenie serwisu pogwarancyjnego" „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… Szczegóły
2298 2017-05-24 13:44:03 SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK Wóz urobkowy mały  na rozstaw toru 640 mm - 2 szt. Wóz średni do transportu materiałów pomocniczych  na rozstaw toru 640… Szczegóły
2299 2017-05-24 12:51:41 SRK/TZ/CZOK-2265-11A/17 - Dostawa części do HPR "Dostawa części do HPR" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2300 2017-05-24 11:40:17 SRK/TZ/KWK C-2265-16/17 - „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych... „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w roku 2017”.   (przetarg nieograniczony z opcją licytacji ustnej lub rokowań) Szczegóły