UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2301 2017-05-24 10:14:19 SRK/TZ/CZOK-2265-29/17Dostawa schodów górniczych metalowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawę i rozładunek schodów górniczych metalowych (w elementach nie dłuższych niż 2000 mm) na w/w adres dostawy. Szczegóły
2302 2017-05-24 10:06:37 SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice”. Szczegóły
2303 2017-05-24 09:57:17 SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
2304 2017-05-24 09:51:54 SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r.   Prześwietlenie stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych Ø 300 którym z osadników powierzchniowych po oczyszczeniu z osadów woda przepompowywana jest do rzeki Bytomki. Prace te należy wykonać na rurociągu… Szczegóły
2305 2017-05-24 09:42:13 SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody..."   „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody:       Część I – Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody,       Część II – Dostawa wkładów oraz… Szczegóły
2306 2017-05-24 09:38:03 SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni" „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni: Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w… Szczegóły
2307 2017-05-24 09:05:18 KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania..... „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania „KWK „Centrum” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrogeologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 400,00 zł… Szczegóły
2308 2017-05-19 12:38:19 CZOK/18/17 - Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi - etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”. Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont… Szczegóły
2309 2017-05-19 08:38:01 KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Stałą obsługę całodobowego punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Miejska Straży Pożarnej w Zabrzu. Zm. A - min 3 osoby – komendant, konserwator sprzętu p.poż., kierowca,… Szczegóły
2310 2017-05-19 07:42:35 KWK C/16/17 Remont rozruszników Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć… Szczegóły