UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2301 2016-05-18 07:47:39 SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Dostawa wciągników i podnośników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2302 2016-05-17 14:52:52 SRK/TZ/KWK M - 2265 - 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia… Szczegóły
2303 2016-05-13 13:02:30 KWK KJ/WR/01/15/16 - Dostawa wody ... KWK Kazimierz Juliusz „Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do istniejących punktów odbioru Oddziału SRK S.A. KWK „Kazimierz Juliusz”  i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej”. Szczegóły
2304 2016-05-13 12:57:28 KWK A/WR/02/16/17 - Część I: Dostawa energii elektrycznej ... KWK Anna, Część II: Dostawa energii cieplnej ... KWK Anna, Część III: dostawa wody do obiektów... KWK Anna Cześć I Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna”   Cześć II Dostawa energii cieplnej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna”   Cześć III… Szczegóły
2305 2016-05-13 12:47:43 KWK B/05/16 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ... Część I, Część II „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń  i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz elektroenergetycznych dla Oddziału… Szczegóły
2306 2016-05-13 11:29:37 SRK/TZ/AZM-2265-04/16 - Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu... „Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Legionów 29, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Szczegóły
2307 2016-05-13 08:00:27 SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: Dostawa olejów, Część II: Dostawa smarów, Część III: Dostawa oleju EQUIVIS ZS… Szczegóły
2308 2016-05-12 14:53:29 SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 - "Dostawa napojów regeneracyjnych” " Dostawa  napojów regeneracyjnych” dla Oddziału KWK „Makoszowy Szczegóły
2309 2016-05-11 11:58:01 SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Kopalnia sporządziła „Plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego na lata 2016-2020”. W myśl artykułu 108 pkt.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, niezbędnym załącznikiem do wniosku… Szczegóły
2310 2016-05-11 11:17:23 SRK/TZ/CZOK-2265-30/16 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły