UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2341 2016-04-20 12:50:57 KWK/09/16 - Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego - wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Część I:  Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego: Zadanie… Szczegóły
2342 2016-04-20 11:56:06 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK  Szczegóły
2343 2016-04-20 11:31:45 CZOK/07/16 - Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Roboty elektryczne w Oddziale CZOK: Część I:      Zmiana zasilania 6 kV w rejonie szybu „Siemianowice III” - etap II i etap III (realizacja etapu III) Część II:    Remont stacji transformatorowej… Szczegóły
2344 2016-04-20 11:17:24 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” – Pompownia „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2345 2016-04-18 14:34:56 SRK/TZ/KWK R-2265-06-16 - Wykonanie pomiarów... „Wykonaniu pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym oraz wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
2346 2016-04-18 14:11:14 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 - Analizy fizykochemiczne... „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
2347 2016-04-18 12:52:42 KWK C/02A/16 - Transport... Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla KWK „Centrum” w 2016 r. Szczegóły
2348 2016-04-18 11:47:17 CZOK/28/16/17 - Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych... Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
2349 2016-04-18 10:31:19 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK   Część I - Dostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie "Bańgów" i na powierzchni Etap III Część II -Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie… Szczegóły
2350 2016-04-18 09:59:57 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Część I: Dostawa wyłączników stycznikowych, Część II: Dostawa rozdzielń nN 0,5kV, Część III Dostawa 1 sztuki zasilacza dla narzędzi elektrycznych oraz 1 sztuki zespołu transformatorowego, Część IV Dostawa 40 opraw… Szczegóły