UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2351 2017-04-29 20:40:38 KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”... „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK Mysłowice- Wesoła”, do przyjęcia wody z likwidowanego Oddziału SRK S.A. w Mysłowicach, KWK „Mysłowice” oraz tam izolacyjnych na poz. 350 m” dla Spółki… Szczegóły
2352 2017-04-28 15:13:53 CZOK/16/17 - Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Część I Pompownia stacjonarna „Siemianowice”. Wykonanie płyty zamykającej szyb "Siemianowice III" na poz. 206 m. Część… Szczegóły
2353 2017-04-28 15:04:30 KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia..... Likwidacja skutków zapadnięcia terenu wraz z likwidacją pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie - rejon działki nr 153 obręb 1024 i działek sąsiednich o łącznej pow. ok.3 ha.  … Szczegóły
2354 2017-04-28 14:02:15 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 - Wykonanie projektu technicznego przełączenia... Wykonanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz”     Szczegóły
2355 2017-04-28 13:38:15 SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 - Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I - III Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I : Wymiana kompletnego zawieszenia czterolinowego wlk. 4 w górniczym wyciągu szybowym  „Wanda II” strona wsch. Część II :  Skracanie lin nośnych w… Szczegóły
2356 2017-04-28 13:17:19 KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Mosty przenośnikowe taśm 901,902,909 2. Odmulnik Dorra 3. Stacja zwrotna 4. Warsztat PMN 5. Przesuwnia wagonowa z taśmociągiem Szczegóły
2357 2017-04-28 12:41:02 SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza....... „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
2358 2017-04-28 12:29:31 SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 - „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy… Szczegóły
2359 2017-04-28 12:27:12 CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
2360 2017-04-28 12:25:46 KWK J-M/05/17 - Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”   Wadium: 4 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni Nr… Szczegóły