UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
231 2019-07-03 07:37:59 RO-BD-0028/19 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
232 2019-07-03 06:05:31 RO-P-0050-19-1 Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT  (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
233 2019-07-02 12:54:07 RO-JM-0033/19 - Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" w 2019 r. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
234 2019-07-02 12:53:39 SRK/KWK C/TM/ZO-2265-24/19 Konserwacja i naprawa sprzętu drukującego oraz urządzeń poligraficznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Konserwacja i naprawa sprzętu drukującego oraz urządzeń poligraficznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I-Konserwacja i naprawa sprzętu drukującego objętego okresem gwarancyjnym, Część II-Konserwacja i naprawa sprzętu drukującego oraz urządzeń… Szczegóły
235 2019-07-02 11:44:24 R-P-0004/19-„Regeneracja dwóch czterolinowych kompletnych zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych wielkość 4 wraz z blachami łącznikowymi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej”. „Regeneracja dwóch czterolinowych kompletnych zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych wielkość 4 wraz z blachami łącznikowymi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej”. Wadium - 4 100,00 PLN… Szczegóły
236 2019-07-02 08:03:41 RO-JM-0032/19 - Zakup drzwi przejściowych i przejazdowych oraz okienka regulacyjnego do tamy wentylacyjnej wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
237 2019-07-01 12:08:02 RO-M-0017/19 Dostawa oraz legalizacja sprzętu p.poż dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
238 2019-07-01 11:54:07 R-KCL-0014/19 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń systemu odwodnienia zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
239 2019-07-01 11:35:16 R-KCL -0015/19 - „Rozbiórka pięciu budynków w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej – Pole Ostropa (dz. nr 263 obręb Ostropa Północ) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” dla SRK S.A w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji „Rozbiórka pięciu budynków w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej – Pole Ostropa (dz. nr 263 obręb Ostropa Północ) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” dla SRK S.A  w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego… Szczegóły
240 2019-07-01 11:16:03 RO-PI-0021/19 "Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I" W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dziękujemy za udział w postępowaniu Zapraszamy do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu  pt. "Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana… Szczegóły