UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2471 2017-01-23 11:50:59 KWK C/WR/03/15/16 - Rozszerzenie zakresu umowy o Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem ... Rozszerzenie zakresu umowy o Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji… Szczegóły
2472 2017-01-19 14:35:31 KWK C /02/17 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ... Część I - XI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w KWK „Centrum” w Bytomiu.… Szczegóły
2473 2017-01-18 12:30:52 KWK BD/28/16/17/N- Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu Czułów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary. Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu Czułów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary. WADIUM: 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). TERMIN… Szczegóły
2474 2017-01-17 14:41:51 SRK/TZ/KWK B-2265-05/16/17 Dostawa prowadnic tocznych dla naczyń wyciągowych Dostawa prowadnic tocznych dla naczyń wyciągowych szybu Andrzej III przedział wschodni i zachodni oraz szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział KWK "Brzeszcze Wschód" Szczegóły
2475 2017-01-17 13:47:45 SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 Świadczenie całodobowych usług medycznych SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Mysłowice” w 2017r.” Szczegóły
2476 2017-01-13 09:51:47 BZ/WR/03/16/17/N - Zawarcie umowy o „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”. W zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego, w tym zwrotu przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy W zakresie odbierania i… Szczegóły
2477 2017-01-13 07:27:34 KWK C/WR/03/16/17 - Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku Szczegóły
2478 2017-01-12 13:58:07 SRK/TZ/AZM-2265-12/16/17 Roboty dekarsko blacharskie remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 18... „Roboty dekarsko blacharskie remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 18 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
2479 2017-01-12 12:40:11 AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną  AZM/11/16/17/N „Roboty naprawcze – ankrowanie, dekarsko blacharskie, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”… Szczegóły
2480 2017-01-12 11:50:57 SRK/TZ/KWK BD-2265-19/16/17 - „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” Szczegóły