UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2481 2017-01-12 08:42:50 KWK J-M/WR/01/16/17/N - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Jas-Mos” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
2482 2017-01-11 10:23:21 KWK P/WR/01/17 - „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ... „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK Pokój I.” Szczegóły
2483 2017-01-11 10:14:11 SRK/TZ/KWK K-J-2265-1/17 - „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 – 8+700 – opracowanie dokumentacji” „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 – 8+700 – opracowanie dokumentacji” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz” Szczegóły
2484 2017-01-10 09:42:29 CZOK/WR/05/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I”. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na Ruchu II Pompownia „Powstańców Śląskich - Bytom I” prowadzi swoją działalność polegającą na zabezpieczeniu sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym… Szczegóły
2485 2017-01-09 11:13:46 AZM/09/16/17/N- Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza Część II: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów)   Część I:          Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec,… Szczegóły
2486 2017-01-09 10:18:24 SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. opracowanie technologii na wykonywane prace, 2. dostawa dźwigarów (głównych i pomocniczych) i wsporników spawanych (wykonanie warsztatowe wg posiadanych przez zamawiającego rysunków oraz obmiaru z natury,… Szczegóły
2487 2017-01-09 07:52:22 SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych w SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” Szczegóły
2488 2017-01-05 14:12:54 KWK B /13/16/17/N - Wykonanie pomiarów, legalizacji...Część I , Część II Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń    i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym,  wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz      elektroenergetycznych dla Oddziału w… Szczegóły
2489 2017-01-05 12:05:40 SRK/TZ/KWK C - 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów.... Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w 2017 r, w tym: Część I - Dostawa gazów technicznych, Część II - Dostawa tlenu… Szczegóły
2490 2017-01-05 11:46:55 KWK C/01/17/N Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017r. „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Część I  -  KWK „Anna” – mikrobus z kierowcą o liczbie minimum 8 miejsc siedzących, Część II -   KWK „Anna” – samochód… Szczegóły