UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2501 2016-11-30 12:21:45 SRK/TZ/KWK C - 2265 -48/16 Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej..... Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej: Część I: Dostawa poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem Część II: Dostawa urządzeń z napędem pneumatycznym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Szczegóły
2502 2016-11-30 11:26:59 KWK R/06/16/17/N - Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara”: Zadanie 1: Budynek rozdzielni 6kV Zadanie 2: Budynek wentylatora WPK 3,9 Nr 1 Zadanie 3: Budynek wentylatora WPK 3,9 Nr 2 Zadanie 4:… Szczegóły
2503 2016-11-30 10:10:08 SRK/TZ/KWK A-2265-09/16/17 - Dostawa odzieży... Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Anna” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Etap I: na IV kwartał 2016r. Etap II: na 2017 rok. Szczegóły
2504 2016-11-30 09:12:11 BZ/12/16/17/N - Świadczenie usług pocztowych ... Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych za wyjątkiem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
2505 2016-11-30 09:11:30 SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 - „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2506 2016-11-30 09:05:41 SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 - „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych  podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” Szczegóły
2507 2016-11-25 13:28:53 CZOK/WR/04/16 - „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” Szczegóły
2508 2016-11-25 12:42:33 SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 - Dostawa pian fenolowych ... Dostawa pian fenolowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Szczegóły
2509 2016-11-25 11:22:59 SRK/TZ/KWK C– 2265 –50/16 - Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego... „Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK ,,Centrum” w 2016 roku.” Szczegóły
2510 2016-11-25 11:08:39 SRK/TZ/KWK M - 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego.... Ocena stanu zagrożenia powodziowego Sołectwa Paniówki oraz analiza wpływu eksploatacji na powierzchnię w aspekcie prowadzonej eksploatacji pokładu 405/2 ścianą i63 oraz planowanej eksploatacji ścianą i64 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,… Szczegóły