Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
251 2018-11-09 13:18:14 „Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
252 2018-11-09 12:15:15 SRK/NZ/KWK W II–2265–36/18 Dostawa narzędzi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II, w tym: Część I: Urządzenia małej mechanizacji Część II: Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Część III: Urządzenia i akcesoria spawalnicze Część IV: Narzędzie górnicze, ślusarskie, pomiarowe UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
253 2018-11-09 12:11:52 SRK/NZ/KWK W II-2265-30/18-Dostawa pomp stacjonarnych i zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawa pomp stacjonarnych i zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” z podziałem na części : Część I   -  Pompa stacjonarna typu OS-150AM/5-Ex… Szczegóły
254 2018-11-09 09:49:50 SRK/NZ/KWK W II-2265-35/18 "Dostawa materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” "Dostawa materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Część 1: Łożyska Część 2: Farby, rozpuszczalniki, przyrządy malarskie, papa Część 3: Blacha podestowa Część… Szczegóły
255 2018-11-08 13:28:42 SRK/NZ/CZOK-2265-53A/18- „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi”  „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Wadium - 650,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
256 2018-11-08 08:49:41 „Zakup wraz z dostawą 5 sztuk łączników magnetycznych typu KFM 02304 dla SRK S.A. Odział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
257 2018-11-07 13:47:48 SRK/NZ/KWK S–2265–34/18 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu Sf 355y-2 dla układu odwadniania na poz. 1050m. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
258 2018-11-07 12:00:44 SRK/NZ/KWK S–2265–30A/18 Dostawa części elektrycznych w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I: Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej, Część II: Dostawa części do wyłączników typu OW, OWD, OWR, RS i RE, Część III: Dostawa telefonów systemowych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
259 2018-11-07 11:45:53 CZOK/41/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych...   Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych oraz świadczenie całodobowych… Szczegóły
260 2018-11-07 11:14:08 SRK/NZ/KWK C–2265–51/18 - Dostawa elementów zawieszenia liny wyrównawczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawa elementów zawieszenia liny wyrównawczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły