UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2591 2016-10-31 07:54:50 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”  „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.”   Szczegóły
2592 2016-10-28 15:50:46 KWK C/25/16/17/N - „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Etap I - Dostawa kontenerowej stacji podawania pyłu oraz kontenera sterowniczego Etap II - Wykonanie… Szczegóły
2593 2016-10-28 14:33:50 BZ/02/16/N - Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych ...     „Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Jas-Mos” nabytych nieodpłatnie na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa… Szczegóły
2594 2016-10-28 13:49:18 KWK BD/21/16/N Likwidacja obiektów budowlanych II Części KWK BD/21/16/N „Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz z likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK Boże… Szczegóły
2595 2016-10-28 12:58:44 SRK/TZ/CZOK-2265-52/16 Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów „Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
2596 2016-10-28 12:04:33 CZOK/58/16/N - Dostawa kół linowych, osi oraz łożysk kół linowych wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy”  Dostawa kół linowych, osi oraz łożysk kół linowych wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” - dla Oddziału CZOK Ruchu II Pompownie Stacjonarne - Pompownia "Powstańców    Śląskich - Bytom I"  … Szczegóły
2597 2016-10-28 11:49:03 CZOK/59/16/N - „Naprawa kabla 6 kV R-01 pole 28” „Naprawa kabla 6 kV R-01 pole 28” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2598 2016-10-28 11:03:30 KWK C/24/16/N - Likwidacja bud. rozdzielni 6kV przy szybie Jan i bud. wentylatora przy szybie Jan ...   Likwidacja budynku rozdzielni 6kV przy szybie Jan i budynku wentylatora przy szybie Jan wraz z budynkami gospodarczymi w SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu.   Szczegóły
2599 2016-10-28 10:51:57 KWK M/53/16/17/N Magazynowanie odpadów wydobywczych z SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 1.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Magazynowanie odpadów wydobywczych z SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. • na obszarze gminy Gierałtowice – teren po likwidacji zalewiska Wn, • na obszarze gminy… Szczegóły
2600 2016-10-28 10:40:13 KWK M/56/16/N Dostawa oleju napędowego KWK M/56/16/N „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”   Szczegóły