UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2611 2016-10-21 08:10:31 SRK/TZ/KWK C–2265–37/16 - Skaner wielkoformatowy 36” dla SRK S.A. KWK „Centrum” Skaner wielkoformatowy 36” dla SRK S.A. KWK „Centrum” Szczegóły
2612 2016-10-21 07:55:19 SRK/TZ/AZM-2265-10/16 - Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego ... Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Beethovena 6 i 6a w Wałbrzychu oraz przyłączenie do tego przyłącza wewnętrznej instalacji wodno kanalizacyjnej budynku” dla SRK… Szczegóły
2613 2016-10-19 12:48:04 KWK R/04/16/17/N - Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: – etap 1 – likwidacja przedziału drabinowego – etap 2 – likwidacja lin i naczyń wyciągowych – etap 3 – zasypanie szybu, położenie płyty zamykającej Część II Zadanie 1 - Likwidacja budynku depresyjnego (nadszybia) Zadanie 2 - Likwidacja wieży wyciągowej szybu Barbara Likwidacja szybu „Barbara”, budynku depresyjnego (nadszybia) oraz wieży wyciągowej szybu Barbara w SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” w Bytomiu. Część I „Likwidacja szybu „Barbara”– etapy: etap 1 – likwidacja… Szczegóły
2614 2016-10-19 11:48:33 SRK/TZ/CZOK-2265-48/16 Remont kolektora wód dołowych Remont kolektora wód dołowych – dostawa i wymiana mieszalnika wraz z armaturą, w kolektorze głównego odwadniania – pompownia „Siemianowice” dla  S.R.K.. S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
2615 2016-10-19 11:02:25 SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych Pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH – 10szt dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2616 2016-10-19 10:55:06 SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
2617 2016-10-19 10:42:36 SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” „Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa  f 800 i lutni Spiro f 800 wraz z złączkami” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rozbark V”.   Szczegóły
2618 2016-10-19 10:37:17 SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 - „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w tym: Część I:   Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych typ MPP i ENMAG produkcji firmy ENKO. Część… Szczegóły
2619 2016-10-18 10:48:51 KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
2620 2016-10-17 07:30:00 KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Szczegóły