UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
261 2019-06-25 13:33:44 RO-JM-0031/19 - Zakup kamery termowizyjnej Flir E6xt WiFi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
262 2019-06-25 13:10:00 R-KCL-0013/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” Wysokość wadium: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy… Szczegóły
263 2019-06-25 12:44:16 R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I - Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów… Szczegóły
264 2019-06-25 12:43:11 R-CZOK-0031/19 „Wykonanie projektu technicznego modernizacji przepustu pod ul Bytomską w ciągu cieku C wraz z oceną techniczną” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
265 2019-06-25 12:24:30 R-K-0009/19 Wykonanie kontrolnych pomiarów geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami szybowymi a prowadnicami ślizgowymi w górniczym wyciągu szybowym szybu I w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
266 2019-06-25 11:50:28 ZP-K-0007/19 - „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8 obiektów budowlanych Część II: 17 obiektów budowlanych Część III: 4 obiekty budowlane Część IV: 35 obiektów budowlanych” Znak sprawy: ZP-K-0007/19 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8… Szczegóły
267 2019-06-25 11:16:23 R-AZM-0008/19 „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w… Szczegóły
268 2019-06-25 09:44:27 R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych, Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych,Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wadium do przetargu:… Szczegóły
269 2019-06-25 08:30:33 ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk" znak sprawy: ZP - S - 0006/19 nazwa postępowania: "Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk"   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:… Szczegóły
270 2019-06-25 07:19:25 ZP-B-0004/19 - "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24" Link do elektronicznego formularza ofertowego "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1,… Szczegóły