Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
261 2017-10-06 14:13:30 KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych… Szczegóły
262 2017-10-06 13:56:52 SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice. Szczegóły
263 2017-10-06 12:07:55 SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego.." „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3x35+16+3x2,5 lub równoważnego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas-Mos” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
264 2017-10-05 15:06:38 KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 800,00 zł… Szczegóły
265 2017-10-05 09:52:12 CZOK/44/17/18 - „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy… Szczegóły
266 2017-10-05 09:46:28 SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II –… Szczegóły
267 2017-10-04 14:36:41 SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” SRK/TZ/KWK C-2265--55/17 Wykonanie projektów: Część I:   Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru… Szczegóły
268 2017-10-04 14:14:15 CZOK/25A/17 Roboty szybowe.... . „Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szyb "Bańgów" - Pompownia Siemianowice” wadium: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta… Szczegóły
269 2017-10-04 07:46:20 KWK K/08/17 - „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Remont część mechaniczna Remont silnika… Szczegóły
270 2017-10-03 15:03:16 KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… Szczegóły