UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
261 2019-06-25 11:50:28 ZP-K-0007/19 - „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8 obiektów budowlanych Część II: 17 obiektów budowlanych Część III: 4 obiekty budowlane Część IV: 35 obiektów budowlanych” Znak sprawy: ZP-K-0007/19 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8… Szczegóły
262 2019-06-25 11:16:23 R-AZM-0008/19 „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w… Szczegóły
263 2019-06-25 09:44:27 R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych, Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych,Część II - Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wadium do przetargu:… Szczegóły
264 2019-06-25 08:30:33 ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk" znak sprawy: ZP - S - 0006/19 nazwa postępowania: "Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Śląsk"   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:… Szczegóły
265 2019-06-25 07:19:25 ZP-B-0004/19 - "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24" Link do elektronicznego formularza ofertowego "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1,… Szczegóły
266 2019-06-24 14:05:00 ZP-M-0014/19 - „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego… Szczegóły
267 2019-06-24 13:40:14 ZP-BZ-0008/19 - „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu) w roku 2019” „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu)… Szczegóły
268 2019-06-24 13:33:09 RO-CZOK-0028/19 - Naprawa wentylatora typu WLE 1004A/1 zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Witold II” Pompownia „Jan Kanty” https://efo.coig.biz/inquiries/show/1ba9f070-52f7-4b99-a6e7-7b3b8486fd6a Szczegóły
269 2019-06-24 12:36:05 ZP-BZ-0007/19 Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA… Szczegóły
270 2019-06-24 12:27:40 RO-JM-0030/19 - Przegląd i naprawa łopat laminowanych wentylatora WOK 3D - stacja wentylatorów głównych przy szybie JAS VI Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły