UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2711 2016-07-22 09:43:51 SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
2712 2016-07-22 08:21:18 SRK/TZ/KWK A-2265-06/16 Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów "Chrobry I" i "Ryszard II" Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów "Chrobry I" i "Ryszard II" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Pszowie, KWK "Anna" Szczegóły
2713 2016-07-21 12:24:12 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/16 - Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych „Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych” Cześć I: Dostawa drewna kopalnianego Cześć II: Dostawa wyrobów drewnianych   dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
2714 2016-07-20 14:22:27 SRK/TZ/AZM–2265-5/16 - Część I: "Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A " Część II: "Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Część I: "Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A " Część II: "Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach… Szczegóły
2715 2016-07-18 14:04:23 CZOK/43/16 - „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”... „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”. „Wykonanie otworów spustowych zbiornika wodnego na poz. 327 m przy szybie „Kazimierz I” pompowni głębinowej „Niwka – Modrzejów””. Szczegóły
2716 2016-07-15 11:32:08 KWK MY /03A/16 - Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury...   Projekt techniczny wraz z kosztorysem  infrastruktury przy szybie „Wschodnim” do przyjęcia wody z likwidowanej KWK „Mysłowice”. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
2717 2016-07-15 09:49:31 KWK MY/04/16- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. Szczegóły
2718 2016-07-15 09:19:05 KWK M/31/16 - „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)... „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20). Część I: Dostawa elementów trasy kolejki podwieszanej szyny PIOMA P-85.… Szczegóły
2719 2016-07-15 09:15:11 CZOK/17A/16 - Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2720 2016-07-15 07:14:54 SRK/TZ/KWK C-2265-20/16 Projekt techniczny zabudowy rurociągu DN 300 w szybie "Staszic" i na przekopie wraz z kosztorysem "Projekt techniczny zabudowy rurociągu DN 300 w szybie "Staszic" i na przekopie wraz z kosztorysem" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum" Szczegóły