UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2711 2016-07-27 11:12:40 CZOK/46/16/17 - Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. Część I:           „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda” Część II:         „Przeglądy… Szczegóły
2712 2016-07-27 10:28:44 CZOK/21A/16/17 - Dostawa odzieży... 5 części Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia  roboczego dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część II: KWK Boże Dary… Szczegóły
2713 2016-07-27 10:09:58 SRK/TZ/KWK M-2265-18/16 Kontrolne pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” i „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Wykonanie kontrolnych pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele. b)Wykonanie kontrolnych pomiarów… Szczegóły
2714 2016-07-27 09:59:44 KWK M/42/16 Demontaż, dostarczenie i montaż rurociągu stalowego wody obiegowej Ø 406/12,5 na estakadzie z odmulnika DORR na ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Demontaż, dostarczenie i montaż rurociągu stalowego wody obiegowej Ø 406/12,5 na estakadzie z odmulnika DORR na ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
2715 2016-07-27 09:46:24 SRK/TZ/KWK R-2265-07A/16„Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Przedmiot zamówienia musi być musi być fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie używany i zgodny z opisem: • Wentylator przeciwbieżny • Spiętrzenie w zakresie 4 600 ÷… Szczegóły
2716 2016-07-27 09:20:18 KWK B/09/16/17 - Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część:  I, Część:  II, Część:  III, Część:  IV,… Szczegóły
2717 2016-07-26 15:22:58 CZOK/51/16 - „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK w tym: Część I: Dostawa zawieszeń lin wyrównawczych – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa zawieszeń nośnych – Pompownia „Jan Kanty”. Część III: Dostawa rygli wrót szybowych – Pompownia „Siemianowice”. „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK w tym: Część I:        Dostawa zawieszeń lin wyrównawczych – Pompownia „Siemianowice”. Część II:        Dostawa zawieszeń nośnych – Pompownia „Jan Kanty”. Część III:        Dostawa… Szczegóły
2718 2016-07-26 14:25:45 CZOK/48/16 - „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych” Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej.   „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych” Część I:     Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II:    Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III:   Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. Część… Szczegóły
2719 2016-07-26 14:25:25 KWK /13 /16 /17- „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku” „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku” Część I:          szkolenia w zakresie szkoleń okresowych, Prawa Pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II:        … Szczegóły
2720 2016-07-26 14:02:36 KWK M/40/16/17 - Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. - 6 części Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla oddziałów SRK  S.A. w 2017r. Część I:          Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze Wschód”  ul. Kościuszki 1, 32-620… Szczegóły