Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
271 2018-10-29 13:32:00 KWK S/08/18/19 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”   „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk” Część I - Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole  zakładu górniczego.                                                      … Szczegóły
272 2018-10-29 13:24:48 KWK C/17B/18/19 "Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni ..." Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” wymagane wadium: oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 145 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
273 2018-10-29 09:19:08 KWK K/24/18/19 „Świadczenie usługi utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku w zakresie energomechanicznym”. KWK K/24/18/19 „Świadczenie usługi utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku w zakresie energomechanicznym”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… Szczegóły
274 2018-10-29 09:04:30 SRK/NZ/CZOK-2265-29A/18/19-Wywóz nieczystości komunalnych dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok Wywóz nieczystości komunalnych dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. Wadium  700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
275 2018-10-26 14:00:15 SRK/KWK C-KSRG/ZO-2265-64/18 Dostawa pomp dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum; Część I: Dostawa pompy pływającej, Część II: Dostawa pompy półszlamowej Dostawa pomp dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum; Część I: Dostawa pompy pływającej, Część II: Dostawa pompy półszlamowej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
276 2018-10-26 13:43:19 SRK/NZ/KWK K-2265-46/18/19 „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego, oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
277 2018-10-26 13:12:29 SRK/NZ/KWK M-2265-60/18 „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu I wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu I wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Wysokość wadium: 2 600,00 zł… Szczegóły
278 2018-10-26 13:00:33 SRK/NZ/KWKW II-2265-29/18 - Okresowy przegląd i legalizacja aparatury kontrolno - pomiarowej AKP zabudowanej w stacjach wentylatorów głównych SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I i II” Okresowy przegląd i legalizacja aparatury kontrolno - pomiarowej AKP zabudowanej w stacjach wentylatorów głównych SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I i II” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
279 2018-10-26 12:37:34 SRK/NZ/KWK S-2265-33/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A Oddział KWK „Śląsk.” „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A Oddział KWK „Śląsk.” Wysokość wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
280 2018-10-26 12:34:27 Wykonanie elektrycznej dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na przepompowniach bezobsługowych WN-35 Górna i WN-35 Dolna dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły