UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
281 2019-06-19 11:58:14 RO-WII-0025/19 Naprawa, przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Wieczorek II: - waga samochodowa - Precia, obciążenie maksymalne 60 Mg, 1 sztuka. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
282 2019-06-19 11:15:32 R-KCL-0012/19 Świadczenie usługi przewozu dokumentacji archiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji R-KCL-0012/19 Świadczenie usługi przewozu dokumentacji archiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Wadium do przetargu: 4 500,00 zł… Szczegóły
283 2019-06-19 11:14:45 R-B-0007/19-„Wykonanie analiz techniczno – ekonomicznych w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynków mieszkalnych (z podziałem na 3 zadania) dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. „Wykonanie analiz techniczno – ekonomicznych w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynków mieszkalnych (z podziałem na 3 zadania) dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Wadium  1 000,00 zł  … Szczegóły
284 2019-06-19 10:43:48 RO-M-0016/19 Badanie wytrzymałości na ściskanie i wydajności mineralnego spoiwa górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
285 2019-06-19 10:09:37 R-WII-0012/19 Wykonanie badania i oceny stanu technicznego obudowy szybowej szybu „Roździeński” oraz szybu „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
286 2019-06-19 09:24:18 ZP-WII-0006/19 „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego - Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58: Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu” „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków  Budynku Biurowego - Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58                    w Katowicach w Oddziale… Szczegóły
287 2019-06-19 09:10:48 Legalizacja i serwis przyrządów pomiarowych firmy GfG dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Sygnatura: RO-MW-0015/19 Opis: Legalizacja i serwis przyrządów pomiarowych firmy GfG dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
288 2019-06-19 07:38:43 RO-P-0045-19 Sprawdzenie urządzeń do podawania tlenu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Sprawdzenie urządzeń do podawania tlenu UPT-1 oraz ciśnieniomierza tlenu typu PK-6 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
289 2019-06-19 07:26:47 R-MY-0001/19 "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach" "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach" Wadium: 2 000,00 zł UWAGA… Szczegóły
290 2019-06-18 13:19:15 RO-JM-0029/19 - Zakup łożysk tocznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły