UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2891 2016-04-21 14:24:05 SRK/TZ/CZOK–2265-38/16 Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
2892 2016-04-21 14:15:44 SRK/TZ/CZOK – 2265 - 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   Szczegóły
2893 2016-04-21 14:03:21 SRK/TZ/KWK M-2265-19/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Dostawa tkanin wentylacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu, KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Część I – dostawa tkaniny wentylacyjnej czarnej, Część II – dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej… Szczegóły
2894 2016-04-20 13:43:58 CZOK/06/16 - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa blachy, Część II: Dostawa kształtowników i wałków, Część III:… Szczegóły
2895 2016-04-20 12:50:57 KWK/09/16 - Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego - wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Część I:  Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego: Zadanie… Szczegóły
2896 2016-04-20 11:56:06 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK  Szczegóły
2897 2016-04-20 11:31:45 CZOK/07/16 - Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Roboty elektryczne w Oddziale CZOK: Część I:      Zmiana zasilania 6 kV w rejonie szybu „Siemianowice III” - etap II i etap III (realizacja etapu III) Część II:    Remont stacji transformatorowej… Szczegóły
2898 2016-04-20 11:17:24 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” – Pompownia „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2899 2016-04-18 14:34:56 SRK/TZ/KWK R-2265-06-16 - Wykonanie pomiarów... „Wykonaniu pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym oraz wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
2900 2016-04-18 14:11:14 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 - Analizy fizykochemiczne... „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły