UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2891 2016-04-22 12:10:24 CZOK/37/16 - Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Część I:      Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia Pstrowski Część II:    Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem… Szczegóły
2892 2016-04-22 09:28:26 KWK MY/02/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Część I - Budynek wagowni Część II - Wiata Część III - Budynek warsztatu… Szczegóły
2893 2016-04-22 07:34:32 SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy Wykonanie analiz 16 prób handlowych i 8 prób bruzdowych w zakresie opisanym poniżej. 1. Oznaczenia podstawowe: - oznaczenie wilgoci (całkowitej dla 16 prób handlowych; analitycznej dla 16 prób handlowych i… Szczegóły
2894 2016-04-21 14:48:03 SRK/TZ/CZOK – 2265 - 35/16 - Dostawa sprzętu przeciwpożarowego "Dostawa sprzętu przeciwpożarowego" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2895 2016-04-21 14:24:05 SRK/TZ/CZOK–2265-38/16 Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
2896 2016-04-21 14:15:44 SRK/TZ/CZOK – 2265 - 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń   Szczegóły
2897 2016-04-21 14:03:21 SRK/TZ/KWK M-2265-19/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Dostawa tkanin wentylacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu, KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Część I – dostawa tkaniny wentylacyjnej czarnej, Część II – dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej… Szczegóły
2898 2016-04-20 13:43:58 CZOK/06/16 - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa blachy, Część II: Dostawa kształtowników i wałków, Część III:… Szczegóły
2899 2016-04-20 12:50:57 KWK/09/16 - Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego - wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Część I:  Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego: Zadanie… Szczegóły
2900 2016-04-20 11:56:06 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK  Szczegóły