UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2901 2016-04-18 11:47:17 CZOK/28/16/17 - Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych... Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
2902 2016-04-18 10:31:19 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK   Część I - Dostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie "Bańgów" i na powierzchni Etap III Część II -Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie… Szczegóły
2903 2016-04-18 09:59:57 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Część I: Dostawa wyłączników stycznikowych, Część II: Dostawa rozdzielń nN 0,5kV, Część III Dostawa 1 sztuki zasilacza dla narzędzi elektrycznych oraz 1 sztuki zespołu transformatorowego, Część IV Dostawa 40 opraw… Szczegóły
2904 2016-04-16 09:55:42 CZOK/17/16 - Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: „Dostawa pompy" Część II: „Dostawa pomp zatapialnych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2905 2016-04-16 09:35:48 KWK C/07/16 - „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Część I: Dostawa 1 szt. agregatu pompowego z napędem elektrycznym przeznaczonego do… Szczegóły
2906 2016-04-15 22:33:19 CZOK/10/16 - Dostawa ciągnika akumulatorowego ... Dostawa ciągnika akumulatorowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
2907 2016-04-15 22:11:40 AZM/05/16 - Roboty dekarsko - blacharskie, remont instalacji ... Roboty dekarsko - blacharskie, remont instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych usytuowanych w Bytomiu przy ul. Ustronie nr 11, nr 12, będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Szczegóły
2908 2016-04-15 13:48:12 CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne... Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń: Centralnego Zakładu Odwadniania… Szczegóły
2909 2016-04-15 13:34:41 KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej..... Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016 roku. Szczegóły
2910 2016-04-15 13:24:10 CZOK/16/16/17"Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I:          Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej… Szczegóły