UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2941 2016-04-08 08:06:10 CZOK/27/16 Wykonanie napraw i remontów silników „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział CZOK” Szczegóły
2942 2016-04-07 15:26:26 SRK/TZ/KWK M – 2265 –21/16 - Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg... Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg na wyznaczonych odcinkach w rejonie KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Część I:… Szczegóły
2943 2016-04-07 15:00:25 SRK/TZ/CZOK-2265-13A/16- Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  Zadanie 1.           Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2.           Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
2944 2016-04-07 14:50:48 KWK C/06/16 - Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej... Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” na 2016 rok. Szczegóły
2945 2016-04-07 14:32:15 SRK/TZ/KWK M-2265-25/16 - "Dostawa odczynników chemicznych i szkła wodnego" "Dostawa odczynników i szkła wodnego" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016r., w tym: Część I: Dostawa odczynników chemicznyh Część II: Dostawa szkła wodnego Szczegóły
2946 2016-04-07 14:07:24 KWK M/39/16 - Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej... Część I:      Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Część II:     Dostawa środków ochrony osobistej dla… Szczegóły
2947 2016-04-06 13:47:43 SRK/TZ/KWK C-2265-03/16 - Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Jan" Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu "Jan" wraz z istniejącą infrastrukturą (budynek stacji wentylatorów, rozdzielnia, budynki gospodarcze) wraz z kosztorysem" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK… Szczegóły
2948 2016-04-06 13:46:54 KWK BD/09/16 Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m. „Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
2949 2016-04-06 12:50:12 KWK/05/16 - Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na… Szczegóły
2950 2016-04-06 11:23:33 KWK B/04/16 - „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” Część I. Wykonywanie analiz… Szczegóły