UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
21 2019-08-12 13:14:56 R-KCL-0021/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych… Szczegóły
22 2019-08-12 12:39:30 R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu… Szczegóły
23 2019-08-12 09:25:08 RO-RY-0019/19 Dostawa materiałów i urządzeń w celu dostosowania instalacji CO budynku lampiarni do obowiązujących przepisów dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń których zakup jest niezbędny ze względu na planowany remont i modernizację instalacji CO oraz wodno-kanalizacyjnej.                 … Szczegóły
24 2019-08-12 09:08:31 R-C-0035/19 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
25 2019-08-12 08:37:21 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-28/19 "Dostawa wykładziny PCV przemysłowej - podłogowej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" "Dostawa wykładziny PCV przemysłowej - podłogowej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
26 2019-08-12 08:25:16 SRK/KWKBD/771/2019 Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej dla SRK SA KWK "Boże Dary" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego  Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemów łączności i alarmowania wchodzących w skład systemów dyspozytora ruchu i gazometrii… Szczegóły
27 2019-08-10 09:39:01 RO-BD-0033/19 Zakup bezpieczników (wkładek topikowych) - SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach RO-BD-0033/19 Zakup bezpieczników (wkładek topikowych) - SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
28 2019-08-09 16:57:15 Dostawa materiałów oświetleniowych i eksploatacyjnych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „MYSŁOWICE” Elektroniczny formularz ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/735e71fe-5792-40b0-9273-694af332fd76 Osoba do kontaktu: Andrzej Włoka tel.: 32 317 67 64 Szczegóły
29 2019-08-09 13:05:47 RO-PI-0026/19 „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”. Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”. Termin składania… Szczegóły
30 2019-08-09 11:55:50 RO-AZM-0119/19 Dostawa urządzeń i osprzętu sieciowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły