UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
21 2019-08-26 10:15:38 RO-CZOK-0042/19 Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń biurowych (plotery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, faksy) dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi https://efo.coig.biz/inquiries/show/1e14ad76-d3cd-4184-b075-5487d9151d83 Szczegóły
22 2019-08-26 10:14:41 R-M-0021/19-1 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
23 2019-08-26 08:43:20 ZP-CZOK-0017/19 - Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Termin związania… Szczegóły
24 2019-08-23 11:39:43 R-K-0013/19-1 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w  Suszcu w 2019r. Wadium: 4 300,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
25 2019-08-23 11:24:39 SRK/KWK C-KSRG/ZO-2265-29/19 „Części zamienne do aparatów W-70, AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" „Części zamienne do aparatów W-70, AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
26 2019-08-23 11:14:47 ZP-S-0012/19 - "Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” znak sprawy: ZP-S-0012/19 „Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Ustala się wadium w wysokości 32… Szczegóły
27 2019-08-23 10:06:34 ZP-WII-0007/19-1 - "„Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” znak sprawy: ZP-WII-0007/19-1 „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz  likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2.… Szczegóły
28 2019-08-23 09:18:06 RO-CZOK-0036/19 - Dostawa Baterii i Zasilaczy dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Link do elektronicznego formularza ofertowegodo Szczegóły
29 2019-08-22 14:21:53 ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i… Szczegóły
30 2019-08-22 14:13:15 R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach Wadium do przetargu: 1 900,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły