UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
291 2018-12-14 08:45:14 SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium - 2 700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
292 2018-12-14 08:43:01 KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Ogłoszenie UZP - 661828-N-2018 z dnia 14.12.2018r. Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 400,00… Szczegóły
293 2018-12-14 08:00:54 Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/349ad34d-fb7c-45de-8d89-5f62b2d9c636 Szczegóły
294 2018-12-14 08:00:37 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/d0e17895-791c-4562-8a5c-2811fccdd948 Szczegóły
295 2018-12-14 08:00:26 Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos"   https://efo.coig.biz/inquiries/show/3e96a20d-b8be-4046-9c2c-5e1adabeb733 Szczegóły
296 2018-12-13 13:01:03 KWK K/29/18/19 - „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
297 2018-12-13 12:51:39 SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Wadium: 4 900,00… Szczegóły
298 2018-12-13 10:54:43 „Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
299 2018-12-13 10:29:40 Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/c75052f9-3025-4f8f-9a27-0cb386dc6dbc Osoba prowadząca postępowanie: Tomasz Drosik tel: (32) 244 84 02 Szczegóły
300 2018-12-13 10:05:38 Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/cd92c06f-9c10-4458-915d-4d8053bce462 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 Szczegóły