UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
3031 2016-02-04 10:07:02 CZOK/WR/11/15/16 - Dostawa energii cieplnej „Dostawa energii cieplnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, Ruch II, pompownia Siemianowice.” Szczegóły
3032 2016-02-04 09:54:20 KWK B/01/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. Część I: „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym i mierniczym”, Część II: „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie… Szczegóły
3033 2016-02-02 14:09:14 CZOK/01/16/17 - „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” Etap I – rok 2016 „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w… Szczegóły
3034 2016-02-02 12:54:34 BZ/01/16 - Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” dla części obejmujących: Część I - miasto i gmina: Sosnowiec, Część II - miasta i gminy: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza,… Szczegóły
3035 2016-01-29 10:17:59 SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Szczegóły
3036 2016-01-29 09:29:00 KWK/01/16 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby SRK S.A., Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Szczegóły
3037 2016-01-29 07:49:50 KWK C/WR/03/15/16 - Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym ... Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku. Szczegóły
3038 2016-01-28 14:21:15 SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” ze strony zawodnionych warstw nadkładu dla KWK Boże Dary w 2016r. Szczegóły
3039 2016-01-27 08:52:02 KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
3040 2016-01-26 15:04:41 KWK /WR/04/15/16 - Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji ... „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: Zachodnia, Karb Prefabrykaty i Północna – Zielona, odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od… Szczegóły