UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
3061 2016-01-29 07:49:50 KWK C/WR/03/15/16 - Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym ... Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku. Szczegóły
3062 2016-01-28 14:21:15 SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód do szybu „Czułów” ze strony zawodnionych warstw nadkładu dla KWK Boże Dary w 2016r. Szczegóły
3063 2016-01-27 08:52:02 KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
3064 2016-01-26 15:04:41 KWK /WR/04/15/16 - Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji ... „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: Zachodnia, Karb Prefabrykaty i Północna – Zielona, odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od… Szczegóły
3065 2016-01-26 14:57:42 KWK BD/WR/04/15/16 -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ... „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla Oddziału KWK „Boże Dary” z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeleńskiego 95”   Szczegóły
3066 2016-01-26 14:46:40 KWK B/WR/05/15/16 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu... „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” Szczegóły
3067 2016-01-22 10:54:25 SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 - Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK "Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK "Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. Szczegóły
3068 2016-01-22 10:47:54 SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie… Szczegóły
3069 2016-01-21 15:01:16 KWK M/01/16 - „Dostawa oleju napędowego” „Dostawa oleju napędowego” Szczegóły
3070 2016-01-21 08:26:17 KWK C/WR/04/15/16 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły