UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
3081 2016-01-08 09:25:55 BZ/WR/04/15/16 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
3082 2016-01-05 09:59:51 KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Świadczenie usług utrzymania urządzenia wyciągowego szybu IV przedział „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
3083 2015-12-31 16:04:58 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
3084 2015-12-31 09:41:52 BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Część I: „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć razy w tygodniu) o zasięgu ogólnokrajowym (usługa publikacji)” Część II: „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć… Szczegóły
3085 2015-12-28 14:14:43 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Szczegóły
3086 2015-12-28 13:41:46 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 - Analizy chemiczne powietrza kopalnianego „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz chemicznych powietrza kopalnianego oraz oznaczenia zawartości części niepalnych lub wody przemijającej w pyle kopalnianym, intensywności zlegania i osiadania pyłu w wyrobiskach”. Szczegóły
3087 2015-12-28 07:55:51 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Część I:    Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym                      Część II:Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na… Szczegóły
3088 2015-12-23 13:24:18 CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II, Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II - przebudowa nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa rur do szybu – Dostawa rur… Szczegóły
3089 2015-12-22 15:06:08 KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Szczegóły
3090 2015-12-22 13:44:32 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły