UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
301 2019-06-14 13:22:08 Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019 Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019 Link do elektronicznego formularza Szczegóły
302 2019-06-14 12:51:51 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-20-19 Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 oraz A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 oraz A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
303 2019-06-14 09:45:39 R-MW-0007/19-1 Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2019 roku, w tym: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
304 2019-06-14 09:00:28 RO-JM-0028/19 - Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas - Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
305 2019-06-14 08:49:01 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim Dostawa liczników energii elektrycznej wg poniższego opisu. 3x230/400V 5(60)A licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany na tablicy… Szczegóły
306 2019-06-14 08:38:42 R-JM-0006/19-1-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
307 2019-06-14 08:27:13 ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących: Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Część I              - powiaty Rybnik, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie Zdrój, Część II            - powiaty Gliwice,… Szczegóły
308 2019-06-14 07:42:47 RO-P-0039-19 Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
309 2019-06-13 13:58:17 Udrożnienie kanału rurowego Ø500 zabudowanego przy przepompowni "Hubertus" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Mysłowice"   Osoba do kontaktu: Tomasz Skrzypczak tel: 32 420 87 43 Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/61a93670-7adc-4657-b46c-7871ec8c5efe Szczegóły
310 2019-06-13 12:30:26 SRK/KWKBD/586/2019 Dostawa muf kablowych Zakup muf kablowych do łączenia przewodów oponowych i kabli energetycznych dla Oddziału SRK SA KWK BOŻE DARY w Katowicach. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego .https://efo.coig.biz/inquiries/show/93dba4f2-5535-486c-aec0-aa83b4e854fe Szczegóły