Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
311 2017-06-26 10:44:34 CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej......... Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 94 000,00 zł. Szczegóły
312 2017-06-21 12:39:00 SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 "Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK "Jas-Mos" "Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK "Jas-Mos" Szczegóły
313 2017-06-21 11:51:25 SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane i/lub Część III – Drewno do klinów kablowych i przekładek PG i/lub… Szczegóły
314 2017-06-21 11:09:33 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
315 2017-06-21 10:36:55 SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK "Centrum" SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych: Część I - Serwis pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH - 10 szt. i/lub Część II- Serwis pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji… Szczegóły
316 2017-06-20 11:55:42 SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział… Szczegóły
317 2017-06-19 09:53:39 CZOK/WR/02/17/18"Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Wody kopalniane dopływające do wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Dębieńsko” należą do miernie i silnie zasolonych. Zbiorcze wody dopływające do poziomów 310 m, 410 m i 600 m posiadają zawartość chlorków i… Szczegóły
318 2017-06-14 16:06:09 BZ/03/17 - „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”  „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”   Szczegóły
319 2017-06-14 10:33:45 SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem... Remont suwnicy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
320 2017-06-14 10:25:04 SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły