UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
311 2018-12-13 10:54:43 „Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
312 2018-12-13 10:29:40 Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/c75052f9-3025-4f8f-9a27-0cb386dc6dbc Osoba prowadząca postępowanie: Tomasz Drosik tel: (32) 244 84 02 Szczegóły
313 2018-12-13 10:05:38 Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/cd92c06f-9c10-4458-915d-4d8053bce462 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 Szczegóły
314 2018-12-13 09:39:15 PRZZ/0930 - 241800039 / Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Dąbrowie Górniczej    Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
315 2018-12-13 08:00:11 PRZZ/0896-1 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju PRZZ/0896-1 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
316 2018-12-13 07:56:19 PRZZ/0928-241800037/ Dostawa licencji systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawa licencji systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
317 2018-12-13 07:00:52 Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
318 2018-12-12 12:43:25 Utrzymanie ciągłe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) z terenu SRK S.A. Oddział Wieczorek I. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
319 2018-12-12 09:49:05 SRK/NZ/KWK J-M-2265-24A-18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” wadium: 120 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
320 2018-12-12 09:38:45 SRK/NZ/KWK K -2265-32A/18/19 - Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290 produkcji METALCHEM.   Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych   dla  SRK oddział   KWK „Krupiński” w roku 2019- Remont pomp typu MSV-80-224LW290   produkcji METALCHEM. UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły