UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
321 2019-05-24 11:52:14 R-S-0011/19 Zakup przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Zakup przyrządów pomiarowych, Część II Zakup przyrządów pomiarowo - kontrolnych, Część III Zakup wskaźników napięcia, Część IV Zakup przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych, Część V Zakup przyrządu do pomiarów teletechnicznych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
322 2019-05-23 12:45:42 ZP-CZOK-0004/19-1: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II”. znak sprawy: ZP-CZOK-0004/19 - 1 nazwa postępowania: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
323 2019-05-23 12:38:42 R-CZOK-0024/19-Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I – Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I –  Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wadium - 3 400,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
324 2019-05-22 14:17:27 ZP-JM-0007/19 - Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z  instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Link do elektronicznego… Szczegóły
325 2019-05-22 08:31:31 RO-CZOK-0023/19 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim. Zakres rzeczowy: Dostawa liczników energii elektrycznej wg poniższego opisu. 3x230/400V 5(60)A licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany… Szczegóły
326 2019-05-21 11:48:53 ZP-BZ-0005/19/1 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Numer ogłoszenia 550184-N-2019 z… Szczegóły
327 2019-05-21 10:37:51 Dostawa i montaż urządzeń wizyjnych do monitorowania procesu zasypu szybów dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Link do formularza ofertowego ZAWIADOMIENIE   Szczegóły
328 2019-05-21 09:50:13 R-CZOK-0012/19 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK - Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie Kolejowy - Pompownia Siemianowice. R-CZOK-0012/19 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK - Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie Kolejowy - Pompownia Siemianowice. Wadium do przetargu: 1 400,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
329 2019-05-20 13:51:22 R-AZM-0007/19 „Dobudowa ceglanych przypór do ściany budynku, naprawa muru wraz z robotami towarzyszącymi po rozbiórce budynku przy ul. Murarskiej 4 w Bytomiu.” „Dobudowa ceglanych przypór do ściany budynku, naprawa muru wraz z robotami towarzyszącymi po rozbiórce budynku przy ul. Murarskiej 4 w Bytomiu.” wadium: 3 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
330 2019-05-20 13:23:28 RO-PI-0015/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Zapraszamy  do składania ofert w postępowaniu na dostawę materiałów budowlanych: zaprawa cementowa M15 oraz bloczek betonowy B-20 Termin składania ofert mija w dniu 23.05.2019 godz. 10:00 Poniżej link do elektronicznego… Szczegóły