Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
321 2017-06-14 09:54:54 KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I  –  remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1.    … Szczegóły
322 2017-06-14 09:40:27 SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola i garażu przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu dla SRK S.A.… Szczegóły
323 2017-06-12 10:37:59 KWK J-M/07/17 - Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
324 2017-06-09 14:43:43 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki.... Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w zlikwidowanej KWK "Szombierki" w związku z zakończeniem odwadniania przez Pompownię "Szombierki" dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
325 2017-06-09 12:30:15 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej..... Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie "Wschodnim II" należącym do PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła (dawniej KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła") do przyjęcia wody z likwidowanej… Szczegóły
326 2017-06-09 12:16:00 AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część I       „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych  w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
327 2017-06-09 10:43:52 KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych... Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
328 2017-06-09 09:35:09 KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Cześć I    – przebudowa ciągu K1 i K2 klap transportowych w… Szczegóły
329 2017-06-09 09:00:56 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. "Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt." dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary" Szczegóły
330 2017-06-09 08:43:44 SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych ... Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły