Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
331 2018-10-17 11:09:12 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
332 2018-10-17 10:59:17 SRK/NZ/KWK-2265-16/18 „Roboty wyburzeniowe i remontowe do wykonania na podstawie decyzji PINB w Rybniku nr 34/17 w budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 47 w Jankowicach Rybnickich” „Roboty wyburzeniowe i remontowe do wykonania na podstawie decyzji PINB w Rybniku nr 34/17 w budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 47 w Jankowicach Rybnickich” Wysokość wadium: 1 000,00 zł UWAGA… Szczegóły
333 2018-10-17 10:20:25 SRK/NZ/KWK W II-2265-26/18 „Usługi serwisowe w zakresie przeglądów okresowych, napraw i remontów urządzeń łączności iskrobezpiecznej systemów UTI, ITS i LSTI produkcji Telvis dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. „Usługi serwisowe w zakresie przeglądów okresowych, napraw i remontów urządzeń łączności iskrobezpiecznej systemów UTI, ITS i LSTI produkcji Telvis dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 4 000,00… Szczegóły
334 2018-10-17 09:42:41 SRK/NZ/KWK S-2265-29/18 "Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. "Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. Część I - Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń w zakresie elektrycznym na dole zakładu górniczego. Część… Szczegóły
335 2018-10-17 09:29:13 KWK B/13/18/19 Świadczenie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w latach 2019-2020”. Część I: Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym, mierniczym, geologicznym i budowlanym.… Szczegóły
336 2018-10-17 08:59:55 CZOK/42/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice"... Znak sprawy: CZOK/42/18/19 "Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice" w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II".   Oferta… Szczegóły
337 2018-10-16 13:17:00 SRK/NZ/KWK WII -2265-16A/18 - Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych... Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek II- Remont pomp typu PSZ-125 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
338 2018-10-16 13:04:33 KWK W II/05/18/19 Wykonanie pomiarów, badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudowy szybowej, badania stacji wentylatorów głównego przewietrzania, urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziale KWK Wieczorek II. Wykonanie pomiarów, badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudowy szybowej, badania stacji wentylatorów głównego przewietrzania, urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń  S.A. w Bytomiu  Oddziale KWK Wieczorek… Szczegóły
339 2018-10-16 09:54:10 SRK/NZ/AZM–2265–09/18/19„Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu”. „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych  w Bytomiu”. Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)… Szczegóły
340 2018-10-16 09:49:40 KWK K/23/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Oferta powinna być… Szczegóły