UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
331 2019-02-22 13:47:34 „Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawa butli i gazów wzorcowych - kalibrujacych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk“, w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli, Część II – Dostawa gazów wzorcowych – kalibrujących. Link do elektronicznego formularza ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/7352ce38-9710-4aba-b543-4dcd5991f5b3   Osoba do kontaktu: Andrzej Wójs (32) 244 85 66 Szczegóły
332 2019-02-22 12:14:50 SRK/KWK C-TIPG/ZO-2265-3/19 Uruchomienie nagrywania rozmów prowadzonych w sztabie akcji za pomocą systemu łączności dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Uruchomienie nagrywania rozmów prowadzonych w sztabie akcji za pomocą systemu łączności dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
333 2019-02-22 12:09:27 RO-KCL-0005/19 - Analiza fizyko-chemiczna zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających ze zwałowiska odpadów pogórniczych „Wrzosy I” w Pszowie Analiza fizyko-chemiczna zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających ze zwałowiska odpadów pogórniczych „Wrzosy I” w Pszowie Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
334 2019-02-22 10:33:56 R-WII-0002/19-1 - Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych typu PSZ-125 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych typu PSZ-125 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
335 2019-02-21 12:50:59 ZP-M-0009/19: Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku. znak sprawy: ZP - M - 0009/19 postępowanie: "Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku."   Link… Szczegóły
336 2019-02-21 11:54:26 ZP-JM-0002/19-1 Wymiana liny wyrównawczej .... „Wymiana liny wyrównawczej stalowo – gumowej 118x29/4x16 w górniczym wyciągu szybowym Jas IV dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos”. ogłoszenie UZP: 516924-N-2019 z dnia 21.02.2019r. wadium: 5 100,00 zł (słownie:… Szczegóły
337 2019-02-21 07:11:35 „Badanie sprzętu dielektrycznego dla sieci i urządzeń elektrycznych” będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK ”Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
338 2019-02-20 13:36:52 ZP-W II - 0003/19 Opracowanie 14 projektów technicznych..... Opracowanie 14 projektów technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi likwidacji obiektów usytuowanych w rejonie szybu "Giszowiec" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II". Wadium: 4… Szczegóły
339 2019-02-20 12:59:08 R-C-0002/19-1 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 4 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
340 2019-02-20 12:23:43 ZP-KCL-0001/19-1 - „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Znak sprawy: ZP-KCL-0001/19-1 „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w  związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna… Szczegóły