UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
351 2019-05-31 10:13:55 RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego Zakres rzeczowy obejmuje: 1.1. Wykonanie  pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu w czterech seriach pomiarów w odstępach kwartalnych w ilości 100 szt. 1.2. Wykonanie  pomiarów dawki promieniowania… Szczegóły
352 2019-05-31 09:47:01 RO-WI-0003/19 Sporządzenie wyceny składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” – szyb Wschodni ul. Mysłowicka w Katowicach Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
353 2019-05-30 14:18:31 RO-P-0034-19 Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego     Szczegóły
354 2019-05-30 12:22:37 R-CZOK -0026/19 - „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego… Szczegóły
355 2019-05-30 11:35:37 R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 - 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 - 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej… Szczegóły
356 2019-05-30 11:19:02 R-BD -0009/19 - „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
357 2019-05-30 09:53:50 R-CZOK-0022/19-Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I:    Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II:   Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III:  Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV:  Dostawa okładziny żelbetowej do… Szczegóły
358 2019-05-30 08:06:38 RO-KCL-0020/19-241900043-Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/aa65d51d-ff22-4500-9661-8f9186e9d1ce   Szczegóły
359 2019-05-30 07:00:36 RO-BD-0025/19 Zakup 15 sztuk pływakowych czujników poziomu cieczy typu MAC-3 dla SRK Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Zakup 15 sztuk pływakowych czujników poziomu cieczy typu MAC-3. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
360 2019-05-29 14:02:29 ZP-CZOK-0005/19 - ”Dostawa części do pomp” dla Oddziału CZOK Część I: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Siemianowice” Część II: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Jan Kanty” Część III: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część IV: „Dostawa części do remontu pomp PSz”-w ramach zadania „Dostawa części do pomp”- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część V: „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VI: „Dostawa części do remontu pomp WPS150”- w ramach zadania „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VII: „Dostawa części do remontu pomp”.- Ruch II Pompownia „Powstańców Śląskich Bytom I” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Część II: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). Część III: 2 000,00 zł (słownie:… Szczegóły