UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
351 2019-06-03 11:27:01 R-C-0015/19 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
352 2019-06-03 11:00:37 RO-JM-0026/19 - Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
353 2019-06-03 09:29:05 R-C-0014/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Część III : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 21. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
354 2019-06-03 09:21:26 R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego wg części: Część I - Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w latach 2015-2017, Część II - Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w 2018 roku. R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego wg… Szczegóły
355 2019-05-31 13:40:03 ZP-KCL-0008/19 - „Rozbiórka budynku pompowni oraz rozbiórka zbiornika hydroforowego w Woli położonych na terenie byłej KWK Czeczot Ruch II Piast – Ziemowit wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” ZP-KCL-0008/19 - „Rozbiórka budynku pompowni oraz rozbiórka zbiornika hydroforowego w Woli położonych na terenie byłej KWK Czeczot Ruch II Piast – Ziemowit wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” LINK DO FORMULARZA… Szczegóły
356 2019-05-31 10:13:55 RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego Zakres rzeczowy obejmuje: 1.1. Wykonanie  pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu w czterech seriach pomiarów w odstępach kwartalnych w ilości 100 szt. 1.2. Wykonanie  pomiarów dawki promieniowania… Szczegóły
357 2019-05-31 09:47:01 RO-WI-0003/19 Sporządzenie wyceny składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” – szyb Wschodni ul. Mysłowicka w Katowicach Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
358 2019-05-30 14:18:31 RO-P-0034-19 Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego     Szczegóły
359 2019-05-30 12:22:37 R-CZOK -0026/19 - „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego… Szczegóły
360 2019-05-30 11:35:37 R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 - 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 - 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej… Szczegóły