UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
351 2019-02-18 13:00:47 ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.” znak sprawy: ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział… Szczegóły
352 2019-02-18 11:29:52 R-BD-0003/19 Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przyrządów pomiarowych i urządzeń firmy Dräger dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2019 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
353 2019-02-18 08:25:57 R-PI-0003/19„Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. Wysokość wadium: 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
354 2019-02-15 13:48:52 R-K-0001/19 Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium: 1 700,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
355 2019-02-15 12:43:24 Zakup farb wraz z akcesoriami w celu odmalowania korytarzy Budynku Dyrekcji SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
356 2019-02-15 12:33:10 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Link do elektronicznego formularza Szczegóły
357 2019-02-15 11:09:41 RO-KCL-0004/19 - 241900010 Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
358 2019-02-15 07:12:13 ZP-WII-0004/19 - „Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” znak sprawy: ZP-WII-0004/19 „Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do Elektronicznego… Szczegóły
359 2019-02-14 14:42:00 KWK K/36/18/19 - „Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem Administracyjnym dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019” „Kompleksowe  utrzymanie czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem Administracyjnym dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński  w  Suszcu  w roku  2019” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 900,00  zł (słownie:… Szczegóły
360 2019-02-14 12:46:02 ZP-C-0003/19 „ Roboty szybowe - wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.  „ Roboty szybowe - wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy… Szczegóły