UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
351 2019-05-13 10:01:35 RO-RY-0013/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK.S.A. KWK "Rydułtowy I". https://efo.coig.biz/inquiries/show/1670cec1-bb35-4fee-b2bf-4e510fa0dae5 Szczegóły
352 2019-05-10 11:11:25 R-M-0015/19-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
353 2019-05-10 07:01:01 RO-WII-0021/19 Dostawa wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, ubranie spawalnicze ocieplane, hełm z osłoną twarzy, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
354 2019-05-09 08:30:41 RO-KCL-0017/19-1-241900033 - Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/b1eb0ab1-97aa-480f-85ae-79c612be36dc Szczegóły
355 2019-05-08 12:40:27 RO-CZOK-0017/19-1 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń https://efo.coig.biz/inquiries/show/04c10e11-17b7-4c15-bdad-6e08ce9d6acf Szczegóły
356 2019-05-08 11:47:05 ZP-RY-0002/19 - „Likwidacja szybu Leon III” dla SRK S.A. Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I”. „Likwidacja szybu Leon III” dla SRK S.A. Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego… Szczegóły
357 2019-05-08 09:43:53 RO-P-0032-19-1 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
358 2019-05-08 09:30:52 061900061 Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i toreb sanitariuszy) dla SRK S.A. Oddział CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/85c9d896-3682-406c-bbb4-cc0afde3a9bb Szczegóły
359 2019-05-07 13:40:03 R-CZOK-0019/19 "Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” "Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
360 2019-05-07 13:23:51 R-BD-0006/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. R-BD-0006/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Wadium do przetargu: 1 400,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły