UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
361 2019-02-14 10:17:45 Wykonanie kompletu badań technicznych urządzeń ciśnieniowych. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” rozpocznie postępowanie przetargowe dotyczące badań urządzeń ciśnieniowych. Osoby wykonujące określone badania techniczne muszą posiadać nadane przez… Szczegóły
362 2019-02-14 08:12:44 RO-PI-0005/19 ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25.02.2019 R. ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 06.03.2019 R.  dniu 18.02.2019r. nastąpiło otwarcie ofert dot. "Zakupu ekspresu ciśnieniowego" W… Szczegóły
363 2019-02-13 08:35:22 R-S-0001/19„Pobór prób i wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” na lata 2019-2021”. „Pobór prób i wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” na lata 2019-2021”. Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie:… Szczegóły
364 2019-02-12 12:47:48 CZOK/WR/01/19 - „ Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK – 4d w pompowni „Powstańców Śląskich – Bytom I” Oddziału CZOK w Czeladzi” „ Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK – 4d w pompowni „Powstańców Śląskich – Bytom I” Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
365 2019-02-12 12:34:06 ZP-JM-0003/19 Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
366 2019-02-12 12:28:22 RO-KCL-0003/19-1 Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
367 2019-02-12 10:54:30 Wykonanie i dostawa rury ssawnej segmentowej ø300mm krótkiej oraz rury ssawnej segmentowej ø300mm długiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
368 2019-02-12 09:19:50 R-PI-0002/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w tym: Zadanie I - Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Zadanie II - Zapewnienie opieki psychologicznej w… Szczegóły
369 2019-02-11 14:24:11 R-RY-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły
370 2019-02-11 13:50:07 ZP-S-0003/19 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” Postępowanie nr ZP-S-0003/19 pod tytułem: „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.” LINK DO  FORMULARZA OFERTOWEGO… Szczegóły