UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
361 2019-05-29 12:22:48 R-W II-0008/19-1 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach R-W II-0008/19-1 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach Wadium do przetargu: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
362 2019-05-29 12:14:32 R-CZOK-0025/19 „Dostawa śrub dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” „Dostawa śrub dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Wadium: 900,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na… Szczegóły
363 2019-05-29 11:17:28 R-M-0015/19-1-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
364 2019-05-29 10:33:24 ZP-B-0003/19-1: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I - VI znak sprawy: ZP - B - 0003/19 - 1 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w… Szczegóły
365 2019-05-29 07:00:04 RO-BD-0024/19 - Dostawa muf kablowych SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa muf kablowych do łączenia przewodów oponowych i kabli energetycznych. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
366 2019-05-28 12:27:35 ZP-BZ-0004/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Szczegóły
367 2019-05-28 08:18:39 RO-M-0013/19 Zakup druków na 2019 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
368 2019-05-28 08:03:15 RO-PI-0016/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Zapraszamy  do składania ofert w postępowaniu na dostawę materiałów budowlanych: zaprawa cementowa M15 oraz bloczek betonowy B-20 Termin składania ofert upływa 31.05.2019 o godz. 11:00 Poniżej link do elektronicznego formularza… Szczegóły
369 2019-05-27 11:57:21 ZP-K-0006/19: „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r.” „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r.” Link do elektronicznego formularza ofertowego Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
370 2019-05-24 11:52:14 R-S-0011/19 Zakup przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Zakup przyrządów pomiarowych, Część II Zakup przyrządów pomiarowo - kontrolnych, Część III Zakup wskaźników napięcia, Część IV Zakup przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych, Część V Zakup przyrządu do pomiarów teletechnicznych. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły