Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
371 2017-11-22 14:27:39 SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK "Centrum" w Bytomiu „Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu”: 1. BUDYNEK WSPÓLNY: Lampownia, Łaźnia, 2. HALA SPRĘŻAREK, WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA (W2) 3.… Szczegóły
372 2017-11-22 13:23:23 SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału. Szczegóły
373 2017-11-22 12:04:24 SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej… Szczegóły
374 2017-11-22 09:57:15 SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 1. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły
375 2017-11-22 09:22:52 SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A.   w Bytomiu Oddział KWK Centrum. 1.Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza… Szczegóły
376 2017-11-21 13:37:01 SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn           wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Wykonanie napraw i remontów silników oraz pozostałych maszyn elektrycznych zainstalowanych w maszynach wyciągowych,… Szczegóły
377 2017-11-20 14:04:23 SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego „Dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu” Szczegóły
378 2017-11-20 13:13:14 SRK/NZ/KWK BD - 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II „Dostawa rur do zabudowy w szybie „II” rurociągów ppoż., sprężonego powietrza i ociekowego wraz z elementami montażowymi” Szczegóły
379 2017-11-17 14:48:35 KWK C/30/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””... I, II, III, IV, V CZĘŚĆ „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum”” Część I Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym Część II Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole… Szczegóły
380 2017-11-17 14:02:10 CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część… Szczegóły