UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
381 2018-11-28 07:38:14 SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" "Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi - dla kopalń  w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego" dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" Wadium:… Szczegóły
382 2018-11-28 06:14:20 Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Link do elektronicznego formularza Szczegóły
383 2018-11-27 14:13:00 KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i przecinką kolektora”. KWK BD/21/18/19 „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i… Szczegóły
384 2018-11-27 13:21:37 PRZZ/0818 - 241800031 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6 „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
385 2018-11-27 13:13:51 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
386 2018-11-27 13:06:12 KWK M/20/18/19: „Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych Południowy i Północny dla SRK S.A., Oddział KWK „Makoszowy”. Część I, II i III znak sprawy: KWK M/20/18/19 Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych Południowy i Północny dla SRK S.A., Oddział KWK „Makoszowy”: Część I:          Wykonanie monitoringu geofizyczno – geotechnicznego, pomiarów… Szczegóły
387 2018-11-27 13:06:05 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Link do elektronicznego formularza Szczegóły
388 2018-11-27 12:43:36 KWK WII/11/18/19 Stała obsługa techniczna, roboty konserwacyjno- eksploatacyjne dotyczące instalacji co, cw, węzłów cieplnych, wymiennikowni dla co, cwu, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Stała obsługa techniczna, roboty konserwacyjno- eksploatacyjne dotyczące instalacji co, cw, węzłów cieplnych, wymiennikowni dla co, cwu, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
389 2018-11-27 12:14:49 KWK K/25/18/19 „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium… Szczegóły
390 2018-11-27 08:19:00 SRK/NZ/KWK S–2265–35/18/19 - Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły