UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
31 2019-08-22 12:00:58 ZP-JM-0012/19 Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) LINK… Szczegóły
32 2019-08-22 11:48:29 R-C-0014/19-1-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
33 2019-08-22 10:26:12 RO-CZOK-0040/19 "Zakup naklejek do plombowania i opisu nastaw zabezpieczeń" https://efo.coig.biz/inquiries/show/1e2399bf-91d0-46af-9f1d-592c46864991 Szczegóły
34 2019-08-21 13:30:02 RO-BD-0035/19 - Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
35 2019-08-21 13:20:14 ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
36 2019-08-21 12:07:10 R-CZOK-0041/19 „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” Wysokość wadium: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę… Szczegóły
37 2019-08-21 11:00:32 RO-RY-0021/19 Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I". Witam! Uprzejmie proszę o złożenie oferty na "Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/48300614-32de-41e6-8bdb-af9aa90c3e13 Szczegóły
38 2019-08-21 10:42:54 ZP-MY-0002/19 - „Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem (w zakresie: - zasypania 6,00mb rury szybowej, wykonania zamknięcia rury szybowej płytą zamykającą).” Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) TERMIN WIZJI: 29.08.2019r. godz. 13:00 Szczegóły
39 2019-08-21 10:34:00 RO-RY-0020/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparka wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" Witam! Uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej na "Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparki wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I".https://efo.coig.biz/inquiries/show/69d20c1d-0750-49a3-9f27-058a89335316  Osoba do kontaktu:… Szczegóły
40 2019-08-21 09:13:23 R-M-0023/19 „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r." „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r." Wysokość… Szczegóły