UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
31 2019-08-09 10:23:33 RO-P-0063-19 Dostawa stali i materiałów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Dostawa stali i materiałów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
32 2019-08-09 10:20:52 RO-P-0061-19 Dostawa uchwytów kablowych do kabli szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Dostawa uchwytów kablowych do kabli szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
33 2019-08-09 09:52:55 R - CZOK -0038/19 - "Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok" "Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
34 2019-08-09 09:14:54 R-BD -0013/19 - "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacja..." „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania”dla  SRK S.A. Oddział „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
35 2019-08-09 08:07:29 RO-P-0060-19 Dostawa urządzeń małej mechanizacji (akcesoria spawalnicze) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Dostawa urządzeń małej mechanizacji (akcesoria spawalnicze) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
36 2019-08-08 14:04:16 ZP-C-0009/19 - „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń oddział w Bytomiu KWK "Centrum" w 2020 roku. Część I: Badanie lin wyciągowych. Część II: Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych. Część III: Badanie naczyń wyciągowych. Część IV: Badanie wież szybowych i kół linowych. Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej i wentylatorów. Część VI: Badanie roczne maszyn wyciągowych. Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, podnośników, zbiorników ciśnieniowych urządzeń transportu specjalnego. Część VIII: Badanie magnetyczne, wyważanie urządzeń, pomiar grubości, pomiar drgań. Część IX: Badanie geometrii obudowy szybu oraz elementów jego zbrojenia, odległości ruchowych i prostoliniowości torów prowadzenia naczyń. Część X: Pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu wraz z analizą dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu. Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) Część II: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)… Szczegóły
37 2019-08-08 13:39:09 RO-CZOK-0039/19 Dostawa zegarków jubilackich dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. https://efo.coig.biz/inquiries/show/7d05b730-a46a-40c8-a4fe-1e91b82d2849 Szczegóły
38 2019-08-08 13:24:47 R-CZOK-0039/19 Projekt robót zabezpieczających czynne wyrobiska Pompowni „Siemianowice” na poz. 206 m, przed zagrożeniem ze strony szybu „Park” wraz z kosztorysem dla SRK S.A w Bytomiu Oddział w Czeladzi CZOK. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
39 2019-08-08 13:21:49 RO-P-0059-19 Dostawa narzędzi ogrodowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Dostawa narzędzi ogrodowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
40 2019-08-08 13:20:15 R-M-0024/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej stalowo-gumowej w zawieszeniach wraz z wymianą zawieszeń w górniczym wyciągu szybowym szybu I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy". UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły