Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
31 2019-01-15 08:30:13 SRK/NZ/KWK S-2265-37A/18/19-Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Wadium 2 300,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
32 2019-01-14 14:06:15 R-M-0003/19 - „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych...  „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
33 2019-01-14 13:02:30 R-B-0003/19 „Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. „Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. wadium: 800,00 zł… Szczegóły
34 2019-01-14 11:28:29 KWK C/30/18/19 - „Remont pomp odwadniających" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ,      Część III – remont pomp typu OS,              Część IV – remont pompy typu… Szczegóły
35 2019-01-14 10:53:40 KWK K/26/18/19 - „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
36 2019-01-14 10:08:10 SRK/NZ/KWK K -2265-52/18/19"Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej pracowników Oddziału w Suszcu KWK "Krupiński" w roku 2019" "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej pracowników Oddziału w Suszcu KWK "Krupiński" w roku 2019" Wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
37 2019-01-14 09:25:20 ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego ...   Roboty budowlane związane z: przebudową chodnika podosadnikowego na poziomie 774 m, wzmocnieniem skrzyżowań i wlotów z osadnikami, chodnikiem wodnym, chodnikiem przelewowym, oraz chodnikiem łączącym chodnik podosadnikowy z chodnikami wodnymi… Szczegóły
38 2019-01-14 08:47:59 SRK/NZ/KWK - 2265–19/18/19 - Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek… Szczegóły
39 2019-01-14 06:07:10 Dostawa rur tkaninowo - gumowych RTG DN150x4000 3,3MPa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
40 2019-01-11 12:28:58 SRK/NZ/KWK K -2265-50/18/19 „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły