UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
31 2019-08-23 11:14:47 ZP-S-0012/19 - "Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” znak sprawy: ZP-S-0012/19 „Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Ustala się wadium w wysokości 32… Szczegóły
32 2019-08-23 10:06:34 ZP-WII-0007/19-1 - "„Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” znak sprawy: ZP-WII-0007/19-1 „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz  likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2.… Szczegóły
33 2019-08-23 09:18:06 RO-CZOK-0036/19 - Dostawa Baterii i Zasilaczy dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Link do elektronicznego formularza ofertowegodo Szczegóły
34 2019-08-22 14:21:53 ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i… Szczegóły
35 2019-08-22 14:13:15 R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach Wadium do przetargu: 1 900,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
36 2019-08-22 12:00:58 ZP-JM-0012/19 Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) LINK… Szczegóły
37 2019-08-22 11:48:29 R-C-0014/19-1-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
38 2019-08-22 10:26:12 RO-CZOK-0040/19 "Zakup naklejek do plombowania i opisu nastaw zabezpieczeń" https://efo.coig.biz/inquiries/show/1e2399bf-91d0-46af-9f1d-592c46864991 Szczegóły
39 2019-08-21 13:30:02 RO-BD-0035/19 - Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
40 2019-08-21 13:20:14 ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły