UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
391 2019-04-24 10:41:24 SRK/KWK C-BHP/ZO-2265-14/19 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną) oraz pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną) oraz pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
392 2019-04-24 09:21:06 R-JM-0009/19Dostawa części do pomp OW-100B dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Dostawa części do pomp OW-100B dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Wysokość wadium: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
393 2019-04-23 13:41:04 ZP-BD-0003/19 „Remont przetwornicy prądu stałego maszyny wyciągowej szybu II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Remont przetwornicy prądu stałego maszyny wyciągowej szybu II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA… Szczegóły
394 2019-04-23 10:47:23 R-WII-0006/19 „Zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej z tworzywa sztucznego PVC na korytarzach i schodach wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Dyrekcji i Cechowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58 w Katowicach” „Zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej z tworzywa sztucznego PVC na korytarzach i schodach wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Dyrekcji i Cechowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… Szczegóły
395 2019-04-19 08:00:48 RO-CZOK-0020/19 Dostawa uszczelek i płyt klingierytowych https://efo.coig.biz/inquiries/show/2f14ca49-1333-478c-b7e3-1dc02419175b Szczegóły
396 2019-04-18 13:59:13 RO-BZ-0005/19 Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus Premium (odnowienie subskrypcji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. RO-BZ-0005/19 Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus Premium (odnowienie subskrypcji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
397 2019-04-18 13:03:01 RO-P-0029-19 Zakup wraz z dostawą zasilacza elektronarzędzi Zakup wraz z dostawą zasilacza elektronarzędzi stosowanych w wyrobiskach podziemnych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
398 2019-04-18 12:21:33 RO-P-0028-19 Zakup prostownika z rozruchem Zakup prostownika z rozruchem 12/24V 650A dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
399 2019-04-18 11:51:55 R-B–0006 –/19 - Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód". UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
400 2019-04-18 10:37:50 RO-P-0027-19-2 Zakup stycznika Zakup stycznika typu SA-200 400A 2z+2r 200kW/400V cewka 230V 50Hz APAREL POLAND symbol SA200 B321 12231 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły