Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
401 2017-11-17 11:05:13 SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” Szczegóły
402 2017-11-16 08:36:29 KWK K/12/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego ... Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) nr… Szczegóły
403 2017-11-15 12:51:38 KWK J-M/20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
404 2017-11-15 08:14:24 SRK/NZ/KWK C-2265-63/17 - Dostawa części elektrycznych: Część I: Dostawa źródeł światła Część II: Dostawa szczotek elektrycznych Część III: Dostawa zestawów naprawczych Część IV: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych Część V: Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej Część VI: Dostawa części do wyłączników stycznikowych serii OW, OWR, OWD Część VII: Dostawa części do ciągłego pomiaru parametrów gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Dostawa części elektrycznych: Część I: Dostawa źródeł światła Część II: Dostawa szczotek elektrycznych Część III: Dostawa zestawów naprawczych Część IV: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych Część V: Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej Część… Szczegóły
405 2017-11-14 14:54:21 CZOK/51/17- „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I: Dostawa blach Część II: Dostawa siatek i krat pomostowych Część III: Dostawa śrub i elementów złącznych. „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I:   Dostawa blach Część II:  Dostawa siatek i krat pomostowych Część III: Dostawa śrub i elementów złącznych. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I:… Szczegóły
406 2017-11-14 13:55:54 AZM/07/17/18- Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza Część: II: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów- Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów) dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Część I:      Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących                  i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również                   z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków,  Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec,… Szczegóły
407 2017-11-14 13:53:28 CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych.... w 2018roku.. „Naprawy i remonty silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników i silników maszyn wyciągowych na 2018 rok  dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi”. Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
408 2017-11-14 11:57:51 CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci Dostawa pomp: Część I – Dostawa pomp zatapialnych. Część II – Zakup pomp zatapialnych-2szt., Część III – Dostawa pomp zatapialnych typu P dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Ogłoszenie… Szczegóły
409 2017-11-14 10:20:55 SRK/NZ/CZOK-2265-56/17 „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Szczegóły
410 2017-11-14 09:35:34 SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 - „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” ... III CZĘŚCI „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” Część I: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część III: Wzorcowanie i… Szczegóły