UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
401 2019-05-15 11:39:09 R-KCL-0008/19„Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. „Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego                           (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100 UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
402 2019-05-15 11:17:21 Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/b063ae4e-505f-42d1-9222-fecec15f1fc4 Szczegóły
403 2019-05-15 08:56:13 RO-PI-0014/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pt. „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019 o godz. 9:00… Szczegóły
404 2019-05-15 08:00:28 RO-JM-0025/19 - Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
405 2019-05-14 13:24:30 SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
406 2019-05-14 06:20:44 RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
407 2019-05-13 13:59:15 Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. Link do formularza elektronicznego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/56e57448-15cf-4fa1-b115-7d3c24b7c200     Szczegóły
408 2019-05-13 11:55:38 R-CZOK-0023/19 : „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi”. „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.                      w Bytomiu Oddział CZOK   w Czeladzi”. Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
409 2019-05-13 10:01:35 RO-RY-0013/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK.S.A. KWK "Rydułtowy I". https://efo.coig.biz/inquiries/show/1670cec1-bb35-4fee-b2bf-4e510fa0dae5 Szczegóły
410 2019-05-10 11:11:25 R-M-0015/19-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły