UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
411 2019-05-07 11:32:52 R-CZOK-0020/19 „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część I: Armatura przemysłowa, Część II: Armatura instalacyjna i sanitarna „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część   I: Armatura przemysłowa, Część  II: Armatura instalacyjna i sanitarna Wadium: Część I - 1 500,00 zł Część II -  300,00 zł… Szczegóły
412 2019-05-06 14:07:43 ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Ogłoszenie nr 544106-N-2019 z dnia 2019-05-06 r. wadium: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)… Szczegóły
413 2019-05-06 12:16:35 R-JM-0006/19-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
414 2019-05-02 13:43:52 RO-WII-0020/19 Dostawa wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, ubranie spawalnicze ocieplane, hełm z osłoną twarzy, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
415 2019-05-02 12:27:18 R-PI-0009/19 - Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych..." „Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych na obszarze należącym do SRK S. A. Oddziału KWK „Piekary I” w 2019r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
416 2019-05-02 12:09:54 R-CZOK-0018/19 - „Dostawa szczotek elektrycznych” „Dostawa szczotek elektrycznych”  dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
417 2019-05-02 09:00:15 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 63 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 63 UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
418 2019-04-30 14:09:21 R-MW-0006/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach, KWK „Mysłowice-Wesoła I” przez kwalifikowane służby ochrony.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach, KWK „Mysłowice-Wesoła I” przez kwalifikowane służby ochrony.” wadium: 70 000,00 zł… Szczegóły
419 2019-04-30 12:37:38 BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. ... Część I: powiaty:....Część II: woj.małopolskie   Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego… Szczegóły
420 2019-04-29 11:36:05 R-CZOK-0007/19-1„Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK  w Czeladzi   Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły