UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
411 2019-05-08 09:43:53 RO-P-0032-19-1 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
412 2019-05-08 09:30:52 061900061 Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i toreb sanitariuszy) dla SRK S.A. Oddział CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/85c9d896-3682-406c-bbb4-cc0afde3a9bb Szczegóły
413 2019-05-07 13:40:03 R-CZOK-0019/19 "Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” "Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
414 2019-05-07 13:23:51 R-BD-0006/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. R-BD-0006/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych dla sprężarek w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Wadium do przetargu: 1 400,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
415 2019-05-07 13:01:29 R-MW-0007/19 Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2019 roku, w tym: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II: Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacji, Część III: Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowym, Część IV: Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznym, Część V: Szkolenia i kursy w zakresie spawalniczym, Część VI: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
416 2019-05-07 11:32:52 R-CZOK-0020/19 „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część I: Armatura przemysłowa, Część II: Armatura instalacyjna i sanitarna „Dostawa armatury dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Część   I: Armatura przemysłowa, Część  II: Armatura instalacyjna i sanitarna Wadium: Część I - 1 500,00 zł Część II -  300,00 zł… Szczegóły
417 2019-05-06 14:07:43 ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Ogłoszenie nr 544106-N-2019 z dnia 2019-05-06 r. wadium: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)… Szczegóły
418 2019-05-06 12:16:35 R-JM-0006/19-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
419 2019-05-02 13:43:52 RO-WII-0020/19 Dostawa wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, ubranie spawalnicze ocieplane, hełm z osłoną twarzy, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
420 2019-05-02 12:27:18 R-PI-0009/19 - Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych..." „Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych na obszarze należącym do SRK S. A. Oddziału KWK „Piekary I” w 2019r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły