UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
421 2019-04-29 11:20:04 R-RY-0003/19-Projekty techniczne rozbiórki 15 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I”. Projekty techniczne rozbiórki 15 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych  integralnie związanych z tymi obiektami    dla SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I”.   Wadium… Szczegóły
422 2019-04-29 10:42:15 ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach znak sprawy: ZP - C - 0004/19 nazwa postępowania: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach   Link… Szczegóły
423 2019-04-29 09:40:04 ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 542382-N-2019 z… Szczegóły
424 2019-04-29 08:17:22 Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” Planowane przedsięwzięcie służy zmniejszeniu poboru energii energetycznej w procesie pompowania wód dołowych w pompowni „Jan Kanty” , oraz obliczeniu efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem emisji gazów, w oparciu o aktualne wskaźniki… Szczegóły
425 2019-04-27 11:12:18 RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących typu ESC – 45 zasilanie 127V AC dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego… Szczegóły
426 2019-04-27 07:41:05 RO-P-0030-19 Wymiana wymiennika ciepła JAD-M650 Wymiana wymiennika ciepła JAD-M650 oraz pompy cyrkulacji c.o. typu UPS 25-30 180 Grundfos w budynku Dyrekcji SRK S.A. Oddział KWK ”POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
427 2019-04-26 09:30:43 RO-KCL-0018/19 - „Wykonanie w 2019 roku okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej” Wykonanie w 2019 roku okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
428 2019-04-26 08:39:40 RO-KCL-0017/19-241900033-Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/9ded2113-5b57-4a21-a4fa-36872450b152   Szczegóły
429 2019-04-25 11:07:17 RO-RY-0012/19 Inspekcja telewizyjna wraz z czyszczeniem kanalizacji ściekowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/cb5b8465-4bc8-4fa1-b97c-c698597c94e2 Szczegóły
430 2019-04-25 10:01:26 R-C-0012/19 Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Wadium: 6 400,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły