UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
421 2019-05-02 12:09:54 R-CZOK-0018/19 - „Dostawa szczotek elektrycznych” „Dostawa szczotek elektrycznych”  dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… Szczegóły
422 2019-05-02 09:00:15 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 63 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 63 UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
423 2019-04-30 14:09:21 R-MW-0006/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach, KWK „Mysłowice-Wesoła I” przez kwalifikowane służby ochrony.” „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach, KWK „Mysłowice-Wesoła I” przez kwalifikowane służby ochrony.” wadium: 70 000,00 zł… Szczegóły
424 2019-04-30 12:37:38 BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. ... Część I: powiaty:....Część II: woj.małopolskie   Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego… Szczegóły
425 2019-04-29 11:36:05 R-CZOK-0007/19-1„Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK  w Czeladzi   Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
426 2019-04-29 11:20:04 R-RY-0003/19-Projekty techniczne rozbiórki 15 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I”. Projekty techniczne rozbiórki 15 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych  integralnie związanych z tymi obiektami    dla SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I”.   Wadium… Szczegóły
427 2019-04-29 10:42:15 ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach znak sprawy: ZP - C - 0004/19 nazwa postępowania: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach   Link… Szczegóły
428 2019-04-29 09:40:04 ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia 542382-N-2019 z… Szczegóły
429 2019-04-29 08:17:22 Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” Planowane przedsięwzięcie służy zmniejszeniu poboru energii energetycznej w procesie pompowania wód dołowych w pompowni „Jan Kanty” , oraz obliczeniu efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem emisji gazów, w oparciu o aktualne wskaźniki… Szczegóły
430 2019-04-27 11:12:18 RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących typu ESC – 45 zasilanie 127V AC dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego… Szczegóły