UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
431 2019-04-10 09:09:06 RO-KCL-0015/19-241900029 - Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/a5c85281-8dc5-4e62-ad3e-ba9f7f23ced6 Szczegóły
432 2019-04-09 11:26:55 R-M-0015/19-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
433 2019-04-08 12:46:06 R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” wadium: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
434 2019-04-05 12:00:01 RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
435 2019-04-05 11:01:03 RO-CZOK-0019/19-Dostawa podgrzewaczy przemysłowych Link do elektronicznego formularza ofertowego Lp Asortyment Ilość 1. Przepływowy nadumywalkowy  podgrzewacz wody: - Zasilanie - 230 V - Moc - 3,7 kW - Bateria w komplecie 15 szt. 2.… Szczegóły
436 2019-04-04 14:03:37 ZP-WII-0005/19 - ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) WIZJA 16-17.04.2019r. godz 6:30 Szczegóły
437 2019-04-04 12:38:16 ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Szczegóły
438 2019-04-03 06:00:54 RO-CZOK-0015/19 - "Części do wyłączników mocy i styczników" https://efo.coig.biz/inquiries/show/a5e88249-b41b-442d-b920-18a5b92a7216 Szczegóły
439 2019-04-03 06:00:28 RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/d36492d2-bb94-4db7-9124-f47e86287dff Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pieczątek służbowych dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń wg planowanego asortymentu: Lp. Asortyment J.m. Ilość 1 Pieczątka w automacie… Szczegóły
440 2019-04-02 12:09:51 RO-KCL-001419 - Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły