Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
441 2018-09-26 11:05:06 Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Link do formularza ofertowego: Szczegóły
442 2018-09-26 10:46:12 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
443 2018-09-26 10:11:16 SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Wadium do przetargu:… Szczegóły
444 2018-09-26 10:04:11 Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL - 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL - 2 szt.) Link do formularza ofertowego. Szczegóły
445 2018-09-26 08:38:24 SRK/NZ/CZOK-2265-53/18-Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część II „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Część III „Dostawa części komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Wadium : 1300,00 PLN, w tym: Część I - 650,00 PLN, Część II - 400,00 PLN, Część III - 250,00 PLN Część I „Dostawa komputerów, wraz z oprogramowaniem” dla SRK… Szczegóły
446 2018-09-26 08:28:39 SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. SRK/NZ/KWK M-2265-46/18 Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium do przetargu: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
447 2018-09-26 07:39:46 SRK/NZ/KWK S-2265-21/18 „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. „Dostawa pomp zatapialnych dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Śląsk”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… Szczegóły
448 2018-09-24 13:11:39 SRK/NZ/KWK K–2265–31/18/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2019 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
449 2018-09-24 13:04:27 SRK/NZ/KWK BD–2265–30/18 Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach.   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz… Szczegóły
450 2018-09-24 11:33:44 SRK/NZ/KWK M–2265–47/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły