UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
451 2018-11-05 12:32:50 SRK/NZ/KWK M - 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna).     Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A.    Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). Wadium  - Część I… Szczegóły
452 2018-11-05 12:23:06 SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium  700,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
453 2018-11-05 11:01:16 Wykonanie badań okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetycznych zainstalowanych na powierzchni w KWK "Makoszowy" Link do formularza ofertowego Szczegóły
454 2018-11-05 10:40:35 Wymiana oleju TU-68 dla dwóch wentylatorów WPK-5,0 na szybie wentylacyjnym "Północny" Link do formularza ofertowego Szczegóły
455 2018-11-05 07:27:42 KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników… Szczegóły
456 2018-11-02 14:41:49 KWK J-M/21/18/19 - Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych… Szczegóły
457 2018-11-02 13:04:44 "Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
458 2018-11-02 12:58:48 CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. Szczegóły
459 2018-10-31 14:17:33 SRK/NZ/KWK B- 2265–18/18/19 - Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2019. UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
460 2018-10-31 13:55:06 SRK/NZ/KWK S-2265-29A/18 Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń w zakresie elektrycznym na dole zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń w zakresie elektrycznym na dole zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. Wysokość wadium: 4 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły