UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
451 2019-04-18 12:21:33 RO-P-0028-19 Zakup prostownika z rozruchem Zakup prostownika z rozruchem 12/24V 650A dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
452 2019-04-18 11:51:55 R-B–0006 –/19 - Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód". UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
453 2019-04-18 10:37:50 RO-P-0027-19-2 Zakup stycznika Zakup stycznika typu SA-200 400A 2z+2r 200kW/400V cewka 230V 50Hz APAREL POLAND symbol SA200 B321 12231 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
454 2019-04-18 09:57:23 RO-P-0026-19 Dostawa olejów i smarów Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej   Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
455 2019-04-18 09:33:04 RO-P-0025/19-1 Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
456 2019-04-18 09:18:35 Dostawa Internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/0d8e9f4f-611d-4c3f-9894-b3809e496d36     Szczegóły
457 2019-04-18 09:02:19 Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
458 2019-04-18 08:35:55 R-MW-0005/19 Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
459 2019-04-17 12:56:23 R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej  szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych  z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
460 2019-04-17 10:37:14 ZP-B-0003/19: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” - części I - VI znak sprawy: ZP - B - 0003/19 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK… Szczegóły