UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
451 2019-01-23 10:47:39 AZM/16/18/19 Remont dachów, przemurowanie kominów, wymiana.......   Remont dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynkach mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 38-38a oraz Bytomskiej 36, będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji… Szczegóły
452 2019-01-23 10:47:27 KWK WII/WR/01/19 - "„Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową oraz wzmocnieniem obudowy w upadowej technologicznej 2 w renie szybu Roździeński na poziomie 630m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Znak sprawy: KWK WII/01/19 „Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową oraz wzmocnieniem obudowy w upadowej technologicznej 2 w renie szybu Roździeński na poziomie 630m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu… Szczegóły
453 2019-01-23 10:29:45 R-M-0003/19 „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2019 r.” „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2019 r.” Wadium: 4 700,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
454 2019-01-23 07:20:56 SRK/NZ/BZ-2265-32A/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia: Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Część I-   Obsługa prawna zasobów mieszkaniowych i windykacji należności związanych z zasobami… Szczegóły
455 2019-01-22 14:29:46 Dostawa elektronarzędzi dla SRK S. A. KWK Rydułtowy I https://efo.coig.biz/inquiries/show/5d9b6860-a69f-43cf-a210-541841110bb7 Szczegóły
456 2019-01-22 13:25:57 AZM/15/18/19 Część I, Część II - Wykonywanie postawień pieców....... Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź,… Szczegóły
457 2019-01-22 13:06:37 ZP-M-0001/19 - Wynajem ładowarki wraz z paliwem i obsługą dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Wynajem ładowarki wraz z paliwem i obsługą  dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni Link do… Szczegóły
458 2019-01-22 13:00:17 KWK M/25/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy": Część I - System dyspozytorski produkcji TELVIS Część II - Remont central tel.… Szczegóły
459 2019-01-22 12:36:29 KWK S/12/18/19 - „Wykonanie "Projektu technicznego likwidacji szybu IV z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysami inwestorskimi.” „Wykonanie "Projektu technicznego likwidacji szybu IV z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysami inwestorskimi.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) Link do… Szczegóły
460 2019-01-22 11:30:29 RO-JM-0004/19 Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły