UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
461 2019-04-05 11:01:03 RO-CZOK-0019/19-Dostawa podgrzewaczy przemysłowych Link do elektronicznego formularza ofertowego Lp Asortyment Ilość 1. Przepływowy nadumywalkowy  podgrzewacz wody: - Zasilanie - 230 V - Moc - 3,7 kW - Bateria w komplecie 15 szt. 2.… Szczegóły
462 2019-04-04 14:03:37 ZP-WII-0005/19 - ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) WIZJA 16-17.04.2019r. godz 6:30 Szczegóły
463 2019-04-04 12:38:16 ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Szczegóły
464 2019-04-03 06:00:54 RO-CZOK-0015/19 - "Części do wyłączników mocy i styczników" https://efo.coig.biz/inquiries/show/a5e88249-b41b-442d-b920-18a5b92a7216 Szczegóły
465 2019-04-03 06:00:28 RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK https://efo.coig.biz/inquiries/show/d36492d2-bb94-4db7-9124-f47e86287dff Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pieczątek służbowych dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń wg planowanego asortymentu: Lp. Asortyment J.m. Ilość 1 Pieczątka w automacie… Szczegóły
466 2019-04-02 12:09:51 RO-KCL-001419 - Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
467 2019-04-02 09:40:52 R-JM-0006/19 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz… Szczegóły
468 2019-04-02 09:38:14 KWK RY/WR/03/18/19 „Zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady w zakresie rozliczeń, fakturowania oraz innych uwarunkowań koniecznych do realizacji dostaw energii elektrycznej” przez PGG S.A. do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” „Zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady w zakresie rozliczeń, fakturowania oraz innych uwarunkowań koniecznych do realizacji dostaw energii elektrycznej” przez PGG S.A. do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” Szczegóły
469 2019-04-02 08:11:56 RO-KCL-0013/19 - 241900024- Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. link do elektronicznego formularza ofertowego : https://efo.coig.biz/inquiries/show/486b35c8-5181-408a-adcf-b23ac56f640e     Szczegóły
470 2019-04-02 08:05:57 RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych  Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu zgodnie  z zestawieniem zawartym w poniższej tabeli. Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 Uchwyt kablowy UKS-100 szt. 7 2 Uchwyt kablowy UKS-120 szt. 10 3 Konsola szybowa… Szczegóły