UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
461 2019-04-17 09:49:07 „Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
462 2019-04-17 08:49:29 R-S-0008/19-1 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK "Śląsk", w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
463 2019-04-16 13:16:27 „Zakup czujników poziomu cieczy ” Link do elektronicznego formularza Szczegóły
464 2019-04-15 10:25:13 R-JM-0008/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK… Szczegóły
465 2019-04-15 09:56:21 R-S-0007/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
466 2019-04-15 08:00:25 RO-KCL-0016/19-21900031-Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników. Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/3a835724-af49-419c-af95-43b8896bd8ae   Szczegóły
467 2019-04-12 13:33:56 R-K-0005/19 Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów stacyjnych stanowiących zasilanie gwarantowane dla urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” R-K-0005/19 Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów stacyjnych stanowiących zasilanie gwarantowane dla urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium do przetargu: 3… Szczegóły
468 2019-04-12 13:33:20 R-K-0004/19-Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w roku 2019. Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w roku 2019. Wadium  1… Szczegóły
469 2019-04-12 13:31:13 ZP-JM-0006/19: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK "Jas - Mos" znak sprawy: ZP - JM - 0006/19 nazwa postępowania: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK "Jas - Mos"… Szczegóły
470 2019-04-12 13:18:06 R-BD -0008/19 - „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie… Szczegóły