Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
461 2017-10-04 14:14:15 CZOK/25A/17 Roboty szybowe.... . „Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szyb "Bańgów" - Pompownia Siemianowice” wadium: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta… Szczegóły
462 2017-10-04 07:46:20 KWK K/08/17 - „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Remont część mechaniczna Remont silnika… Szczegóły
463 2017-10-03 15:03:16 KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… Szczegóły
464 2017-10-03 14:55:28 SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
465 2017-10-03 14:43:03 KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę, Część… Szczegóły
466 2017-10-03 13:55:49 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” „Likwidacja szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „PokójI” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
467 2017-10-03 13:54:28 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". Szczegóły
468 2017-10-03 11:42:20 SRK/TZ/KWK W - 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu "Wschodni" „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
469 2017-10-03 11:34:58 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów „Dostawę baterii i akumulatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
470 2017-10-03 11:20:56 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… Szczegóły