UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
471 2019-04-02 00:04:00 RO-CZOK-0016/19 - Dostawa taśm Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
472 2019-04-01 14:35:39 KWK BD/WR/02/18/19 „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice - Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice - Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. Szczegóły
473 2019-04-01 13:00:14 CZOK/WR/05/18/19 „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice - Wesoła I”     „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice - Wesoła I”   Szczegóły
474 2019-04-01 11:51:45 ZP-BZ-0003/19- „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników z 3 letnią opieką informatyczną (imaitenance) oraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. Znak sprawy: ZP-BZ-0003/19 „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników… Szczegóły
475 2019-04-01 11:49:42 ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Część I              - powiaty Tychy, bieruńsko – lędziński, pszczyński, bielski, oświęcimski,  cieszyński,   Część II            … Szczegóły
476 2019-03-29 13:44:26 KWK/WR/01/18/19 „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne... „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanych w miejscowościach: Ruda Śląska,… Szczegóły
477 2019-03-29 13:02:46 RO-BD-0020/19 Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
478 2019-03-29 12:11:47 RO-RY-0011/19 Dostawa środków higienicznych i sanitarnych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/e2643ee4-1734-4e37-a0b1-b25d875194d2 Szczegóły
479 2019-03-29 11:56:33 KWK W/WR/07/18/19 „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w… Szczegóły
480 2019-03-29 11:00:55 RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły