UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
481 2019-04-10 11:42:25 R-KCL-0002/19-1-1-1-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze - Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek” „Wykonywanie w 2019r. dla  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń,… Szczegóły
482 2019-04-10 11:20:52 R-W II-0005/19-Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Wadium - 3 100,00 … Szczegóły
483 2019-04-10 10:49:56 R-JM -0007/19 - " Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych..." Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego  eksploatowanych  w  Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  w Jastrzębiu- Zdroju KWK„Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
484 2019-04-10 09:09:06 RO-KCL-0015/19-241900029 - Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/a5c85281-8dc5-4e62-ad3e-ba9f7f23ced6 Szczegóły
485 2019-04-09 11:26:55 R-M-0015/19-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
486 2019-04-08 12:46:06 R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” wadium: 1 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
487 2019-04-05 12:00:01 RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
488 2019-04-05 11:01:03 RO-CZOK-0019/19-Dostawa podgrzewaczy przemysłowych Link do elektronicznego formularza ofertowego Lp Asortyment Ilość 1. Przepływowy nadumywalkowy  podgrzewacz wody: - Zasilanie - 230 V - Moc - 3,7 kW - Bateria w komplecie 15 szt. 2.… Szczegóły
489 2019-04-04 14:03:37 ZP-WII-0005/19 - ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) WIZJA 16-17.04.2019r. godz 6:30 Szczegóły
490 2019-04-04 12:38:16 ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Szczegóły