UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
481 2019-03-29 10:51:39 RO-RY-0010/19 Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. KWK Rydułtowy I https://efo.coig.biz/inquiries/show/812e29fc-47da-47c7-bcf4-6f128519275f Szczegóły
482 2019-03-29 10:42:08 KWK A/WR/01/18 „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” Szczegóły
483 2019-03-29 10:11:58 ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)… Szczegóły
484 2019-03-29 09:36:54 ZP-CZOK-0006/19 „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Część I: „Dostawa prowadników stalowych” – Pompownia „Siemianowice”. Część II: „Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem do zabudowy w szybie… Szczegóły
485 2019-03-28 13:38:46 CZOK/WR/03/18/19 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. Szczegóły
486 2019-03-28 13:29:53 Dostawa narzędzi budowlanych i akcesoriów spawalniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
487 2019-03-28 13:23:14 R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy… Szczegóły
488 2019-03-28 12:59:56 R-RY-0002/19„Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” „Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A.             KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” Wysokość wadium:… Szczegóły
489 2019-03-28 12:49:43 R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m - Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej - Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
490 2019-03-28 11:57:42 R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły