Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
481 2016-12-27 08:24:19 BZ/15/16/17/N - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r.: Cześć I   - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz… Szczegóły
482 2016-12-22 15:16:27 KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" 1. Magazyn silników 2. Pomieszczenie gazów technicznych 3. Budynek olowni drewna 4. Magazyn gazów technicznych 5. Hala napraw… Szczegóły
483 2016-12-22 10:49:33 SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 - "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych" "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych"dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy" Szczegóły
484 2016-12-22 10:42:18 SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia „Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia w Oddziale SRK S.A. w Mysłowicach KWK „Mysłowice”" Szczegóły
485 2016-12-20 10:42:23 BZ/14/16/17/N - Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.... Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i… Szczegóły
486 2016-12-16 10:34:54 KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego,… Szczegóły
487 2016-12-16 10:31:43 SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
488 2016-12-16 10:10:51 SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Konserwacja i naprawa telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu na powierzchni kopalni obejmuje: 1) Niezawodne działanie systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej zainstalowanych na terenie KWK „Makoszowy”… Szczegóły
489 2016-12-16 09:35:15 SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „ELGÓR + HANSEN” i „ZEG” dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2017r.”. Szczegóły
490 2016-12-13 15:20:29 SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 - Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z... "Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2017r.” Szczegóły