UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
41 2019-08-21 08:59:14 R-JM-0012/19 Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz fizycznego wykonania zmian dla Oddziału KWK „Jas-Mos” SRK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz… Szczegóły
42 2019-08-20 13:00:19 R-KCL-0025/19 Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
43 2019-08-20 09:38:35 R-JM-0011/19 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju Wadium:  5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… Szczegóły
44 2019-08-20 07:21:32 RO-P-0065-19 Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Link do Elektronicznego Formularza… Szczegóły
45 2019-08-19 15:58:16 RO-AZM-0128/19 Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus (odnowienie subskrypcji i zakup dodatkowych licencji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Link do EFO https://efo.coig.biz/inquiries/show/653448b1-8edc-4cb0-a478-2917390c0bb2 Szczegóły
46 2019-08-19 13:03:01 RO-P-0064-19 Dostawa toreb narzędziowych i narzędzi dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Dostawa toreb narzędziowych i narzędzi dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
47 2019-08-19 11:11:47 R-AZM-0010/19 Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 73 w Bytomiu, będącym w 100% własnością SRK S.A. Oddziału AZM. Część II Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 69 w Bytomiu, będącym w 100% własnością SRK S.A. Oddziału AZM. Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 73 w Bytomiu,  będącym w 100% własnością SRK S.A. Oddziału… Szczegóły
48 2019-08-19 11:10:00 RO-KCL-0025/19 - Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w  Całkowitej Likwidacji Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
49 2019-08-19 10:22:42 Dostawa dętek gumowych z wężykiem dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0029/19 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
50 2019-08-16 08:18:24 ZP-S-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów..... „Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów I, II, III wraz z obiektami przynależnymi  i kosztorysami inwestorskimi: Część I: Projekty techniczne likwidacji szybów; i/lub Część II: Projekty techniczne likwidacji obiektów budowlanych Ogłoszenie… Szczegóły