UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
41 2019-08-08 13:02:09 R-M-0022/19 Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
42 2019-08-08 12:18:06 ZP-CZOK-0016/19: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń znak sprawy: ZP-CZOK-0016/19 nazwa postępowania: Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład… Szczegóły
43 2019-08-08 12:13:42 R-KCL-0020/19 Rozbiórka budynku sklepu przy ul. Francuskiej 16 w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
44 2019-08-08 12:08:19 R-P -0006/19-1 „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13... „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby            funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13 będącym wyłączną własnością Spółki  Restrukturyzacji Kopalń S.A” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły
45 2019-08-08 11:43:53 R-K-0013/19 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński”  w  Suszcu w 2019r. Wadium: 4 300,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły
46 2019-08-08 07:42:52 R-C-0021/19-1 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
47 2019-08-07 14:33:29 ZP-KCL-0014/19 - „Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) WIZJA: 14.08.2019r. godz. 12:00 Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
48 2019-08-07 13:12:42 R-KCL -0019/19 - „ Uruchomienie dźwigu towarowo–osobowego nr ewidencyjny 3109005530, zainstalowanego w budynku łaźni Etap II w Woli przy ul. Kopalnianej 10” „ Uruchomienie dźwigu towarowo–osobowego nr ewidencyjny 3109005530, zainstalowanego w budynku łaźni Etap II w Woli przy ul. Kopalnianej 10” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na… Szczegóły
49 2019-08-07 12:34:20 R-CZOK-0037/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok. Wysokość wadium: 3 700,00 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
50 2019-08-07 12:11:48 R-C-0032/19 Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Wadium: 1 350,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… Szczegóły