UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
501 2018-10-26 07:33:56 SRK/NZ/KWK K–2265–39/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2019” „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK  „Krupiński” w Suszcu w roku 2019” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
502 2018-10-25 16:31:47 KWK M/WR/02/18 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2018 rok, ... Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2018 rok, w tym: Zadanie 1 - Zintegrowany System Bezpieczeństwa SMP-NT/S,… Szczegóły
503 2018-10-25 12:47:33 PRZZ/0541-1 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6"   link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
504 2018-10-25 11:45:45 SRK/NZ/KWK K - 2265-32/18/19 - Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I - IV Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych   dla  SRK oddział   KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I:     Remont pomp typoszeregu   „P”  produkcji  „POWEN”, Część II:    Remont pomp… Szczegóły
505 2018-10-25 11:13:57 KWK K/20/18/19 - „Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) dla SRK Oddział KWK Krupiński” „Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) dla SRK Oddział KWK Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
506 2018-10-25 07:34:03 SRK/NZ/KWK C-2265-38/18-„Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wadium 3 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
507 2018-10-24 12:48:32 SRK/NZ/KWK M–2265–58/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w dni robocze, świąteczne, soboty i niedziele dla Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
508 2018-10-24 12:41:26 SRK/NZ/KWK M–2265–53/18/19 Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – badań profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
509 2018-10-24 12:36:35 SRK/NZ/KWK WII-2265-32/18Kalibracja aparatury sejsmologicznej i sejsmoakustycznej dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Kalibracja aparatury sejsmologicznej i sejsmoakustycznej dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
510 2018-10-24 12:24:40 KWK W II/06/18- „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wraz z kosztorysem inwestorskim budynku łaźni, lampowni i cechowni kopalni przy szybie Roździeński w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek II” oraz wykonanie projektu technicznego likwidacji wraz z kosztorysem inwestorskim budynku łaźni, budynku lampowni oraz budynku administracyjnego przy szybie Pułaski w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek II”.” „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wraz  z kosztorysem inwestorskim budynku łaźni, lampowni i cechowni kopalni przy szybie Roździeński w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek II” oraz wykonanie projektu technicznego likwidacji… Szczegóły