UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
501 2019-03-29 12:11:47 RO-RY-0011/19 Dostawa środków higienicznych i sanitarnych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/e2643ee4-1734-4e37-a0b1-b25d875194d2 Szczegóły
502 2019-03-29 11:56:33 KWK W/WR/07/18/19 „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w… Szczegóły
503 2019-03-29 11:00:55 RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
504 2019-03-29 10:51:39 RO-RY-0010/19 Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. KWK Rydułtowy I https://efo.coig.biz/inquiries/show/812e29fc-47da-47c7-bcf4-6f128519275f Szczegóły
505 2019-03-29 10:42:08 KWK A/WR/01/18 „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” Szczegóły
506 2019-03-29 10:11:58 ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)… Szczegóły
507 2019-03-29 09:36:54 ZP-CZOK-0006/19 „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Część I: „Dostawa prowadników stalowych” – Pompownia „Siemianowice”. Część II: „Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem do zabudowy w szybie… Szczegóły
508 2019-03-28 13:38:46 CZOK/WR/03/18/19 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. Szczegóły
509 2019-03-28 13:29:53 Dostawa narzędzi budowlanych i akcesoriów spawalniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
510 2019-03-28 13:23:14 R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy… Szczegóły