UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
531 2019-03-20 11:32:59 SRK/KWKC-TIT/ZO-2265-7/19 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
532 2019-03-20 11:03:47 ZP-CZOK-0004/19: Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II znak sprawy: ZP-CZOK-0004/19 nazwa postępowania: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział… Szczegóły
533 2019-03-20 10:48:01 PRZZ/1092 - Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla SRK S. A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019r. Link do elektronicznego formularza   Szczegóły
534 2019-03-20 07:40:15 R-CZOK-0007/19.: „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi. „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK  w Czeladzi. Wysokość wadium: 3 500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
535 2019-03-19 13:48:37 ZP-KCL-0004/19 „Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020 wg zadań: Zadanie I: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom – utrzymanie przepompowni: Dworska Ogródki, Staw 32, Północna, Zielona, ROD „Kościuszko”, ROD „Łan”, Zachodnia, Karb II”. Zadanie II: „Utrzymanie przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10”. Zadanie III: „Utrzymanie przepompowni wód deszczowych – rejon zbiornika bezodpływowego Ws 148a/10b/71 w Piekarach Śląskich przy ul. Przemysłowej”. Znak sprawy: ZP-KCL-0004/19 „Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020 wg zadań:  Zadanie I: „Odwadnianie… Szczegóły
536 2019-03-19 13:44:11 RO-CZOK-0011/19 - Dostawa dwóch adapterów komórkowych "Dostawa dwóch adapterów komórkowych" Zamówienie obejmuje dostawę dwóch bramek GSM z posiadających port FXS dla telefonu, FAXu G3, linii zewnętrznej PBX (zastępujący linię analogową telefoniczną), bramka musi posiadać w zestawie… Szczegóły
537 2019-03-19 12:22:13 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.   https://efo.coig.biz/inquiries/show/9b896fd3-e972-4aa6-8c1c-b3e62b80edcb Szczegóły
538 2019-03-19 11:26:30 SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-5/19 „Wykonanie przeglądu oraz naprawy wózków widłowych wraz z badaniem odbiorczym przeprowadzonym przez Inspektora UDT” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Wykonanie przeglądu oraz naprawy wózków widłowych wraz z badaniem odbiorczym przeprowadzonym przez Inspektora UDT” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
539 2019-03-19 11:14:28 Badania i naprawa sprzętu ochronnego oraz pomiarowego RO-RY-0009/19 Usługa badania oraz naprawy sprzętu pomiarowego i ochronnego dla SRK S.A oddział ,,KWK RYDUŁTOWY I" https://efo.coig.biz/inquiries/show/8fe7fd0e-24dd-43cc-8cce-08d1ff97d26c Szczegóły
540 2019-03-19 09:45:50 ZP-KCL-0001/19-1-1 - „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. znak sprawy: ZP-KCL-0001/19-1-1 „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w  związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Ustala się wadium… Szczegóły