UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
531 2019-03-26 12:37:27 KWK C/25B/18/19 - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
532 2019-03-26 11:34:22 ZP-KCL-0006/19 „Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do usunięcia części palnych ze składowiska odpadów pogórniczych hałdy 7/4 na polu „Słupiec” w Nowej Rudzie obejmującej gaszenie, rekultywację wraz z regulacją stosunków wodnych i jej zagospodarowaniem” na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Znak sprawy: ZP-KCL-0006/19 „Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do usunięcia części palnych ze składowiska odpadów pogórniczych hałdy 7/4 na polu „Słupiec” w Nowej Rudzie obejmującej gaszenie, rekultywację wraz z regulacją stosunków… Szczegóły
533 2019-03-26 11:12:08 ZP-CZOK-0003/19 - „Remont wyłączników stycznikowych 500V” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
534 2019-03-26 10:56:19 R-M-0015/19 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
535 2019-03-26 10:27:33 Wykonanie opinii do projektu technicznego na wprowadzanie wód do wyrobisk górniczych i zrobów po likwidacji pompowni pomocniczej na poz.730m w SRK SA Oddział KWK „Wieczorek II Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
536 2019-03-26 10:25:24 R-PI-0007/19 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddziału KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddziału KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Wysokość wadium: 2 000,00 zł (… Szczegóły
537 2019-03-26 10:13:02 KWK/11A/18/19 - „Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. znak sprawy: KWK/11A/18/19 „Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego… Szczegóły
538 2019-03-25 12:58:19 R-M-0014/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej Φ52 w zawieszeniach nośnych naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu R-M-0014/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej Φ52 w zawieszeniach nośnych naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.… Szczegóły
539 2019-03-25 11:50:18 SRK/KWK C /TGW/ZO - 2265 - 10/19 Dostawa betonitów chodnikowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Dostawa betonitów chodnikowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
540 2019-03-25 11:30:48 SRK/KWK C/TGW/ZO - 2265 - 9/19 Dostawa piasku budowlanego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Dostawa piasku budowlanego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum". Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły