UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
531 2019-01-11 09:39:20 R-B-0001/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących oraz pogotowia awaryjnego w tym: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: sprężarek, Część III: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
532 2019-01-11 09:38:13 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II" Link do elektronicznego formularza ofertowego. Szczegóły
533 2019-01-11 06:55:31 311900001 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie Oddziału KWK "Rydułtowy I" w 2019 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym.  Zawarcie umowy dotyczącej w/w usługi jest konieczna celem zapewnienia ciągłości przeprowadzania kontroli, przestrzegania przepisów i instrukcji… Szczegóły
534 2019-01-10 11:10:24 Wykonanie pieczątek automatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” na 2019 rok link do elektronicznego formularza Szczegóły
535 2019-01-10 09:57:35 KWK C/28/18/19: "Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu - Miechowicach". znak sprawy: KWK C/28/18/19 nazwa postępowania: "Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu - Miechowicach". Nr ogłoszenia: 2019/S007… Szczegóły
536 2019-01-10 09:19:09 R-KCL-0001/19 „Wykonanie Ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy między jarem J5 a jarem J6 hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie dla SRK S.A. Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej” „Wykonanie Ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy między jarem J5 a jarem J6 hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie dla SRK S.A. Oddziału… Szczegóły
537 2019-01-10 09:13:03 SRK/NZ/BZ-2265-15/18/19 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu SRK/NZ/BZ-2265-15/18/19 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Wadium do przetargu: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
538 2019-01-09 14:22:03 KWK S/13/18/19 - „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I - Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II - Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I - Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących… Szczegóły
539 2019-01-09 11:19:59 KWK M/22/18/19 - „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Znak sprawy: KWK M/22/18/19 „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK… Szczegóły
540 2019-01-09 09:54:19 KWK K/32/18/19 "5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych .... „5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Ogłoszenie UZP nr 501857-N-2019… Szczegóły