UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
541 2018-12-19 08:37:16 PRZZ/0943-1-241800040-Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
542 2018-12-18 12:29:28 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie p.poż. na terenie KWK "Makoszowy" w 2019r. Link do formularza ofertowego Szczegóły
543 2018-12-18 10:59:50 SRK/NZ/BZ–2265–36/18/19 - ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. ”Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r.” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
544 2018-12-18 09:34:31 Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
545 2018-12-18 07:06:07 SRK/NZ/KWK BD–2265–41/18 Demontaż i montaż 1 kompletu dwulinowego zawieszenia naczynia wyciągowego typu Sadex wielkość 6 wraz z blachą trzonową w górniczym wyciągu szybowym w szybie „I” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” wraz z badaniem kwalifikacyjnym. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
546 2018-12-17 13:39:00 KWK M/18A/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO Szczegóły
547 2018-12-17 10:59:48 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych dla SRK S.A. KWK "Brzeszcze Wschód" https://efo.coig.biz/inquiries/show/b6a410f2-e83c-4e63-bdf3-3a2be113528e     Szczegóły
548 2018-12-17 08:38:01 Przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej, dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II: - waga samochodowa- Precia, obciążenie maksymalne 60 000 kg, 1 sztuka. Link do elektronicznego formularz ofertowego. Szczegóły
549 2018-12-17 08:24:28 KWK PY/WR/02/18/19 - Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Rydułtowy I” realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100 Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Rydułtowy I” realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w… Szczegóły
550 2018-12-17 07:57:41 KWK RY/WR/02/18/19 - Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Rydułtowy I” realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100 Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Rydułtowy I” realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w… Szczegóły