UWAGA! Od dnia 02.09.2019 r. przetargi są publikowane na nowej stronie pod adresem: tbip.srk.com.pl

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
541 2019-03-22 10:51:54 R-JM-0005/19 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Wadium: 800,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
542 2019-03-22 10:11:32 R-WII-0004/19 Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Wadium: 1 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
543 2019-03-22 07:48:07 R-CZOK-0006/19 Naprawa dachu budynku rozdzielni 6 kV „RZ-A” przy szybie „Zygmunt August II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
544 2019-03-21 13:30:55 ZP-K-0002/19 Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie… Szczegóły
545 2019-03-21 12:06:11 R-PI-0006/19 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla Oddziału SRK SA KWK „Piekary I” „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla Oddziału SRK SA KWK „Piekary I” Wadium: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę… Szczegóły
546 2019-03-21 11:31:11 Dostawa sprzętu spawalniczego i środków ochron osobistych spawacza ” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” Osoba prowadząca: Andrzej Wójs tel. 32 2448566 Link do formularza EFO: https://efo.coig.biz/inquiries/show/5846bb9d-b730-4f00-acd1-f051be9b4734 Szczegóły
547 2019-03-21 10:00:35 RO-JM-0019/19 Zakup gaśnic proszkowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
548 2019-03-21 09:00:33 RO-JM-0018/19 Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
549 2019-03-21 08:50:53 RO-P-0017/19 Kurs archiwisty zakładowego Kurs archiwisty zakładowego dla SRK S.A. Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej w roku 2019 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
550 2019-03-20 14:12:07 RO-P-0016/19 Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły