Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
541 2017-08-11 13:19:39 SRK/TZ/KWK C-2265-37A/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” „Dostawa  suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI Szczegóły
542 2017-08-11 09:31:10 SRK/TZ/KWK C-2265-41/17 Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II:… Szczegóły
543 2017-08-11 08:47:43 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 - „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
544 2017-08-11 08:42:25 SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Szczegóły
545 2017-08-11 08:22:09 SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” wraz z kosztorysami inwestorskimi w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach. Szczegóły
546 2017-08-11 08:00:03 SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r. Szczegóły
547 2017-08-09 14:22:54 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych... „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych nr 4 i 5 – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Etap I (zabudowa stanowiska nr 4) i Etap II (zabudowa stanowiska… Szczegóły
548 2017-08-09 13:01:24 KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych..... „Wykonanie 14 tam izolacyjnych w tym 7 tam murowych, 6 tam o konstrukcji korka podsadzkowego i 1 tamy ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w… Szczegóły
549 2017-08-08 10:33:58 CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I:      Dostawa blachy Część II:     Dostawa kształtowników i wałków Część III:   Dostawa siatek i krat pomostowych Część IV:   Dostawa śrub i elementów złącznych. Oferta powinna… Szczegóły
550 2017-08-08 09:22:53 CZOK/40/17 - „Dostawa kabli i przewodów” - V części „Dostawa kabli i przewodów” Część I: Dostawa kabli zasilających podszybie „Staszic” poziom 575m oraz pochylnię odstawczą do poziomu 825m. Część II: Dostawa kabla 6 kV. Część III: Dostawa kabli i… Szczegóły