Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
541 2018-06-18 14:51:04 AZM/12/18 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych wraz z budynkiem gospodarczym w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek… Szczegóły
542 2018-06-18 09:28:32 SRK/NZ/KWK A-2265-02/18 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i placu położonych przy ul. Rymera 159a w Radlinie” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
543 2018-06-18 08:15:39 SRK/TZ/KWK S-2265-12/18 - Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości... „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” Ofertę składa się pod rygorem… Szczegóły
544 2018-06-15 14:25:42 KWK BD/14/18 - „Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I: Likwidacja zadaszenia ochronnego – magazyn konstrukcji stalowej. Część II: Likwidacja schronu przy bramie zachodniej. Część… Szczegóły
545 2018-06-15 14:01:28 KWK MY/03/18 Wykonanie prac związanych z likwidacją..........   Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice” Zadanie 1. Osadniki mułowe (w likwidacji) – osadnik nr 23 Wadium: 14 600,00 zł Szczegóły
546 2018-06-15 13:28:23 SRK/NZ/KWK M– 2265 –32/18 Naprawa systemu poligraficznego OCE TCS500 kserokopiarki Canon C5235i w ramach serwisu pogwarancyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
547 2018-06-15 10:10:23 CZOK/21/18 Dostawa części do HPR Dostawa części do HPR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Szczegóły
548 2018-06-14 14:14:38 KWK B/03/18 Przebudowa budynku mieszkalnego........ Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. 438/7 przy ul. Reymonta 13                                 w Brzeszczach. Wadium: 10 600,00 zł Szczegóły
549 2018-06-14 11:02:41 KWK P/03/18 Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”: Część I: Likwidacja 15 obiektów zlokalizowanych… Szczegóły
550 2018-06-14 10:46:52 CZOK/19/18/19 DZIERŻAWA PRZETWORNICY TYRYSTOROWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA SILNIKA NAPĘDOWEGO MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU „KOLEJOWY I” DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU ODDZIAŁ W CZELADZI CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ. CZOK/19/18/19 Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.   Oferta… Szczegóły