UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
541 2019-03-18 14:40:28 R-CZOK-0008/19 - Część I: „Dostawa prowadników drewnianych” – Pompownia „Siemianowice”, Część II: „Dostawa drewna kopalnianego”, Część III: „Dostawa wyrobów drewnianych” Część IV: „Dostawa drewna do klinów” – Pompownie „Głębinowe dla SRK S.A Oddział w Czeladzi CZOK  Część I: „Dostawa prowadników drewnianych” – Pompownia „Siemianowice”, Część II: „Dostawa drewna kopalnianego”, Część III: „Dostawa wyrobów drewnianych” Część IV: „Dostawa drewna do klinów” – Pompownie „Głębinowe dla SRK S.A Oddział w… Szczegóły
542 2019-03-18 12:50:44 R-K-0003/19 Świadczenie usług remontowych czujników do systemu kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych typu CST produkcji HASO S.C. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r. R-K-0003/19 Świadczenie usług remontowych czujników do systemu kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych typu CST produkcji HASO S.C. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r. Wadium: 1 100,00… Szczegóły
543 2019-03-18 09:54:03 Dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” https://efo.coig.biz/inquiries/show/9de3f2f4-0de0-4bcd-8bdb-283de0697891 Dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa dotyczy niżej opisanego modelu przedstawionym w tabelarycznym zestawieniu: Ilość 25 sztuk: ·          Zestaw Grider lub tożsamy rozmiar M – XL, zgodnie z :EN 355, EN… Szczegóły
544 2019-03-18 08:28:32 R-CZOK-0005/19 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć III: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
545 2019-03-15 12:15:18 ZP-CZOK-0002/19 - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda” Część II: „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i… Szczegóły
546 2019-03-15 11:02:18 RO-KCL-0011/19-24-24900020-Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód. Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego https://efo.coig.biz/inquiries/show/d3886019-473b-4589-920f-979583b3aedd Szczegóły
547 2019-03-15 10:48:50 R-C-0009/19 Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I – zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ-30 prod. FAMUR S.A. Część II – zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III – górniczej lokomotywy spalinowej typu UiK SMARTLOCK - 36 prod. UiK S.A. Część IV – ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. Część V- ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej prod. FERRIT s.r.o. typu DLZ110F-II w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
548 2019-03-14 13:37:54 R-CZOK-0001/19-1 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Wadium: 1 200,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
549 2019-03-14 08:32:47 RO-BD-0014/19 Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I. Wzorcowanie anemometru wirnikowego RAW wraz  z wystawieniem świadectwa sprawdzania. Część II. Legalizacja-sprawdzenie oraz remont podstawowy ręcznego anemometru skrzydełkowego typu A-1200Mxi. Część III. Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna. Link do Elektronicznego… Szczegóły
550 2019-03-13 10:48:28 ZP-BD-0002/19 "Dostawa materiałów górniczo - budowlanych ..."  „Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK  „Boże Dary”        Część I – Materiały budowlane do budowy tam izolacyjnych, wentylacyjnych oraz przytamków murowych.        Część II  –… Szczegóły