Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
551 2018-08-21 08:13:25 SRK/NZ/CZOK-2265-44/18-Prace projektowe w Oddziale CZOK Część I: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Staszic” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę”. Część II: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę” Prace projektowe w Oddziale CZOK  Część I: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Staszic” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę”. Część II: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki wybranych obiektów budowlanych… Szczegóły
552 2018-08-21 07:30:20 SRK/NZ/CZOK-2265-30B/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK Wadium 1 000,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły
553 2018-08-20 14:14:14 SRK/NZ/KWK S–2265–19/18Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Śląsk". Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni dla  SRK S.A. Oddział… Szczegóły
554 2018-08-20 13:42:04 KWK BD/17/18/19 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)… Szczegóły
555 2018-08-20 12:54:39 SRK/NZ/KWK W II-2265-19/18 „Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 50 mm w górniczym wyciągu szybowym zainstalowanym w szybie „Giszowiec” dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” „Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 50 mm w górniczym wyciągu szybowym zainstalowanym w szybie „Giszowiec” dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Wysokość wadium: 6 000,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
556 2018-08-20 09:34:25 171800002- SRK/KWK A/D/2265-1-VIII/2018- Podział geodezyjny działek UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
557 2018-08-16 13:14:08 SRK/NZ/KWK K- 2265–23/18 - Dostawa olejów i materiałów smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2018 roku Dostawa olejów i materiałów smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2018 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… Szczegóły
558 2018-08-14 11:44:01 KWK C/13/18- „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2019 roku” „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych   i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego… Szczegóły
559 2018-08-14 08:48:22 KWK/06/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej... Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 zł… Szczegóły
560 2018-08-14 08:17:23 KWK C/17/18/19 pt. „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” ogłoszenie UZP - 604149-N-2018 z dnia 14.08.2018r. wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły