Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
561 2018-06-13 11:13:19 SRK/NZ/KWK C-2265-30/18 „Dostawa farb, silikonów, szkła wodnego i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” „Dostawa farb, silikonów, szkła wodnego i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” wadium: 1 600,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
562 2018-06-13 08:24:36 SRK/NZ/KWK-2265-09/18-Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu „Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu” dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. „Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu” dla SRK S.A. Oddział… Szczegóły
563 2018-06-12 14:23:27 KWK K-J/03/18 - „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik w km 17,000 - 18,500 - tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz” „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik w km 17,000 - 18,500 - tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz… Szczegóły
564 2018-06-12 12:17:55 KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”  w Pszowie” Oferta… Szczegóły
565 2018-06-12 11:54:26 SRK/NZ/CZOK-2265-32/18 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium: 3 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
566 2018-06-12 11:30:04 SRK/NZ/KWK BD-2265-18/18 „Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. „Remont pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”, w tym: Część I – „Remont pomp zatapialnych typu P” Część II - „Remont pomp zatapialnych typu PSZ”… Szczegóły
567 2018-06-12 10:55:55 KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów ..... „Zabudowa kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas – Mos”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy… Szczegóły
568 2018-06-12 10:45:05 SRK/NZ/CZOK-2265-20B/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
569 2018-06-08 11:55:27 CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:   Dostawa rur oraz złączek rurowych – Pompownia głębinowa „Kleofas”, Część II:  Dostawa rur z tworzywa sztucznego kołnierzowych dopuszczonych do pracy… Szczegóły
570 2018-06-06 13:40:06 CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury   Część V:  Dostawa armatury do utrzymania pompowni CZOK dla SRK S.A. w Bytomiu. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Nr… Szczegóły